Vård- och omsorgsutbildning

Är du intresserad av att jobba med människor? Vill du ha ett arbete som är stimulerande och omväxlande? Om svaret är ja så kanske vår vård- och omsorgsutbildning är rätt val för dig.

Ansökan

Här kan du se vårt kursutbud och göra din ansökan.

Vård och omsorg passar dig som vill arbeta med människor inom äldreomsorg, psykiatrin, sjukvård eller inom LSS.

Du kan läsa utbildningen på tre sätt.

Vård- och omsorgsprogrammet – närstudier

Vård- och omsorgsprogrammet är på 1,5-2 år och startar både vår och höst. Utbildningen bedrivs i form av närstudier, vilket betyder att du har lärarledd undervisning på Vuxenutbildningen i grupp utifrån ett schema. Sista terminen består nästan bara av praktik som du gör ute på en arbetsplats. Du har också tid till att läsa in dig på material och har regelbundna träffar med din handledare på skolan.

 

Vård- och omsorgsprogrammet – distansstudier

Vård- och omsorgsprogrammet på distans är på cirka 1,5 år och startar både vår och höst. För att läsa på distans behöver du en dator med internetuppkoppling för att kunna kommunicera med dina lärare och lämna in uppgifter. Distansutbildning kan innehålla obligatoriska moment som till exempel prov och vissa övningar i grupp.

 

Lärlingsutbildning för vuxna inom vård och omsorg

Om du redan arbetar inom vård och omsorg, men saknar utbildning inom området, kan lärlingsprogrammet vara något för dig. Till övervägande del genomförs utbildningen på en arbetsplats, men du har lektioner på skolan en dag varannan vecka.

Utbildningen omfattar minst 20 veckor och är som mest 2 år. Anledningen till att det kan variera är att du kan validera, det vill säga tillgodoräkna dig, tidigare förvärvade kunskaper och erfarenheter som du fått genom studier eller på en arbetsplats. Därmed behöver du kanske inte läsa vissa kurser eller del av kurser.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

Lärlingsansvarig

Lena Korall
Telefon: 0141-22 34 07
E-post: lena.korall@motala.se

Besöksadress

Platengymnasiet
Smålandsgatan 2
591 60 Motala

Postadress

Box 955
591 29 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej