Bibliotek och hjälp med dina studier

I Mediateket på Platengymnasiet hittar du som studerande på vuxenutbildningen material till ditt skolarbete. Du som har läs- och skrivsvårigheter kan få extra stöd för att klara studierna.

På mediateket på Platengymnasiet finns studieplatser som du kan använda. Personalen hjälper dig att söka information till ditt skolarbete och att värdera det du hittar källkritiskt. Självklart finns det även möjlighet att få boktips till både skolan och fritiden.

Du kan låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter samt söka information. Vi har ett stort utbud av fackböcker, skönlitteratur och tidskrifter. Dessutom finns tillgång till information via abonnerade databaser, till exempel Nationalencyklopedin, ArtikelSök, Alex författarlexikon och Landguiden. Dessa och mycket annat kommer du åt via Mediatekets Teams-kanal.

Du lånar själv dina böcker vid våra självbetjäningsautomater. Du är ersättningsskyldig för de böcker som inte återlämnas.

Om du inte har en egen dator kan du låna en från oss under två veckor i taget. Antalet datorer är begränsat.

Kurslitteratur

Läser du in gymnasiet förväntas du köpa din kurslitteratur. Mediateket har ett fåtal exemplar av de titlar som används och dessa kan lånas i 14 dagar.

Service för att underlätta dina studier

Du som studerande vid vuxenutbildningen kan få ett konto på Inläsningstjänst för att kunna lyssna på kurslitteraturen. Du kan också använda Begreppa med videoklipp och tal/text på olika språk för att underlätta förståelsen av olika moment.

Under tiden du studerar kan du få stöd av en utbildningsstödjare och/eller speciallärare som kan ge dig tips och råd för att underlätta dina studier.

Du kan få:

  • hjälp med studieteknik
  • hjälp att strukturera och planera uppgifterna du ska göra i de olika kurserna
  • hjälp med hur Office 365 fungerar
  • information om hjälpmedel för att underlätta ditt läsande och skrivande
  • stöd individuellt eller i grupp om någon kurs är särskilt svår.

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du kontakta oss. Tillsammans kan vi se vilka behov av anpassningar du har och vi kan berätta vilket stöd vi kan erbjuda dig.

Det finns även en Läs- och skrivkurs i form av orienteringskurs för dig som har läs- och skrivsvårigheter och vill förbättra din läsning och skrivning. För dig finns också möjlighet att lyssna på kursernas skönlitterära böcker genom talbokstjänsten Legimus. Bibliotekets personal kan ordna ett konto i Legimus åt dig.

Vid behov av hjälp – kontakta utbildningsstödjare och speciallärare via vuxhelp@motala.se.

Öppettider Mediateket

Mediateket är öppet och bemannat måndag-torsdag klockan 7.45-16.00 samt fredag 07.45-15.00.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej