Studiehandledning

Det är mentor/ämneslärare som tillsammans med rektor beslutar om rätten till studiehandledning. Handledningen sker under ordinarie lektionstid och är anpassad efter elevens behov. Studiehandledningen kan ske gruppvis eller enskilt.