Val till förskoleklass

För elever som ska börja i förskoleklass i augusti 2022 genomförs skolvalet i vår e-tjänst IST förskola, grundskola och fritidshem. Gå in och välj vilken skola eleven ska gå på innan den 13 februari. Det ska du göra även om eleven ska gå på sin placeringsskola.

Logga in i IST förskola, grundskola och fritidshem

Logga in och välj skola för ditt barn. Alla vårdnadshavare måste godkänna ansökan med bank-ID.
Vi har just nu driftstörningar i systemet som gör att det kan vara svårt att logga in eller slutföra ditt val. Om du har problem, vänligen testa igen vid senare tillfälle. Har du möjlighet så avvakta till nästa vecka. Vi arbetar intensivt tillsammans med vår leverantör för att åtgärda problemet.

Så går skolvalet till

Du som är vårdnadshavare till en elev som ska börja i förskoleklass höstterminen 2022 ska gå in i elevsystemet IST förskola, grundskola och fritidshem och ange vilken skola som du vill att barnet ska gå på. Du loggar in här ovan.

I skolvalet anger du upp till tre önskade skolor. Rangordna valen där den första skolan är den du önskar i första hand och så vidare. Kom ihåg att samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan med bank-ID.

Ansökan är öppen fram till den 13 februari.

Ditt barn kommer i första hand att placeras på sin placeringsskola. Det innebär den skola som hör till det geografiska område som ni bor i. Du kan se aktuella skolområden på Skolvalskartan. Även om ni väljer placeringsskolan vill vi att ni genomför skolvalet så att vi vet hur många och vilka elever som önskar vilken skola. Det underlättar planeringen.

Ångra gjord ansökan

Ny ansökan kan göras flera gånger under skolvalsperioden. Därefter upphör möjligheten att välja skola. Efter ansökningstiden kan du ansöka om att byta skola.

Kontakt

Logistiksamordnare
E-post: skolval@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej