Val till förskoleklass

För elever som ska börja i förskoleklass genomförs skolvalet i vår e-tjänst IST förskola, grundskola och fritidshem. Du måste välja en skola även om eleven ska gå på sin placeringsskola.

Här gör du valet

Logga in i e-tjänsten IST för att välja skola till ditt barn.

Så går skolvalet till

Du som är vårdnadshavare till en elev som ska börja förskoleklass ska välja vilken skola som du önskar att barnet ska gå på. I skolvalet anger du upp till fem skolor där ni vill att ert barn ska gå på. Rangordna valen där den första skolan är den du önskar i första hand och så vidare. Viktigt att veta är att barnets samtliga vårdnadshavare måste godkänna ansökan med bank-ID.

Ansökningsperioden är öppen från den 16 januari till den 5 februari.

Barnet placeras utifrån era val och skolans kapacitet. Får ert barn inte plats på någon av skolorna ni valt placeras barnet på närmsta kommunala skola med ledig plats i aktuell årskurs.

Du kan se aktuella upptagningsområden på Skolvalskartan.

Skolvalskartan

Ångra gjord ansökan

Ny ansökan kan göras flera gånger under skolvalsperioden. Därefter upphör möjligheten att välja skola. Efter ansökningstiden kan du ansöka om att byta skola.

Val av skola och skolbyte

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej