Val av skola och skolbyte

Här hittar du information om skolval och hur du ansöker om byte av grundskola. Placering sker i mån av plats.

Börja förskoleklass och årskurs 7

Skolplacering

Alla skolpliktiga barn är garanterade en plats i den kommunala skolan från och med höstterminen det år de fyller 6 år. Kommunen är skyldig att placera ett barn i en skola nära hemmet, i enlighet med närhetsprincipen. Närhetsprincipen innebär dock inte att ett barn är garanterad en plats på den närmaste skolan.

Kommunen använder förutbestämda upptagningsområden för att alla barn ska få gå i en skola nära hemmet. Barnets folkbokföringsadress styr vilken skola barnet är anvisad till. Du kan på kartan längst ner på sidan se vilka upptagningsområden som gäller.

Vårdnadshavare har även rätt att ansöka om plats i en annan skola för sitt barn, antingen en kommunal eller fristående skola.

Kontakt

Servicecenter

Telefon: 0141-22 50 00
E-post: motala.kommun@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej