Grundsärskola

Grundsärskolan är en särskild skolform. Den är anpassad för elever som bedöms att inte uppnå grundskolans kunskapskrav på grund av intellektuell funktionsnedsättning.

Vem har rätt till särskola?

Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) har rätt att istället få utbildning inom särskolan. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller ha orsakats av sjukdom eller yttre våld mot hjärnan.

Vårdnadshavarna måste lämna sitt medgivande till att barnet tas emot i grundsärskolan.  Bara om det finns starka skäl kan kommunen fatta beslut mot vårdnadshavarnas vilja om att barnet ska gå i särskola.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej