Studiedagar i förskolan

Motala kommuns förskolor har fem studiedagar varje läsår, som är avsatta för pedagogernas fortbildning. Dessa dagar är den ordinarie förskoleverksamheten stängd.

Studiedagar läsåret 2021-2022

  • 7 oktober
  • 22 november
  • 10 januari
  • 8 mars
  • 9 maj

Samtliga datum gäller även fritidshem.

Ändringar kan komma att göras.

För vårdnadshavare som inte kan ordna omsorg under studiedagarna är två förskolor öppna: en förskola i Motala tätort och en förskola i Borensberg. På de öppna förskolorna arbetar erfarna vikarier.

Information till vårdnadshavare om nästkommande studiedag och blankett för att anmäla behov av omsorg lämnas ut på den egna förskolan.

Vad gör personalen på studiedagarna?

Studiedagarna används till kompetensutveckling, kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete. Detta för att förskoleverksamheten ska utvecklas och få en ökad måluppfyllelse. Det sker genom föreläsningar på olika teman och bearbetning av våra styrande dokument, som skollagen, läroplanen och Motala kommuns verksamhetsplan.

Sommar

Under fyra veckor på sommaren håller vissa förskolor stängt. 2021 gäller det veckorna 27-30. Hör med din förskola vad som gäller för just den.

Jul och nyår

Under dagarna runt jul och nyår håller en del förskolor stängt. Hör med din förskola vad som gäller.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej