Blanketter – Omsorg och hjälp

Samtliga e-tjänster och blanketter inom socialförvaltningen och överförmyndarverksamheten finns i e-tjänstportalen (God man / förvaltare och förmyndare).

Den optimala webbläsaren för hantering av blanketter är Google Chrome alternativt Internet Explorer. Om du har en dator med Windows 10 med webbläsaren Edge då kan du nå Internet Explorer via Edge.

Vissa blanketter som innehåller flera beräkningsformler är framställda i Ms Excel. De användare som inte har Ms Excel installerat på sin dator får nyttja en webbaserad tjänst som Online Excel Viewer som möjliggör hantering av uppgifter i olåsta celler i ett Excel kalkylblad.

Det finns även andra alternativ som appen Excel Viewer och Editor.

Till e-tjänstportalen