Sammanhållen journalföring

Vi håller på att börja med sammanhållen journalföring i hela Sverige. Många landsting, kommuner och privata vårdgivare använder redan sammanhållen journalföring.

Bättre överblick, ännu bättre vård. Sammanhållen journalföring. Nu blir det lättare för vården att läsa information om dig.

Bättre helhet

Vi håller på att börja med sammanhållen journalföring i hela Sverige. Många landsting, kommuner och privata vårdgivare använder redan sammanhållen journalföring.

Just nu behöver du själv inte göra någonting. Men nästa gång du har kontakt med vården, kan läkaren eller annan vårdpersonal fråga dig om du vill låta läkaren eller vårdpersonalen läsa din journal.

Du kan säga nej till att vara med i systemet med sammanhållen journalföring. Då måste du själv berätta saker för vårdpersonalen som de behöver veta för att kunna ge dig bra och säker vård.

På webbplatsen 1177.se/sammanhallen-journalforing finns all information samlad. Besök den för att få svar på de frågor du kanske har. Här kan du också se när din vårdgivare ska börja använda sammanhållen journalföring.

Allt hänger ihop

Hur du mår beror på många olika saker. Om vi i vården vet mer om dig kan vi ge dig bättre och snabbare vård. Det är därför vi har journaler där vi skriver ner vilken vård du får och annan information.

I journalerna finns hela din vårdhistoria samlad. Men journalerna finns inte samlade på ett ställe i vården. Om du har fått vård hos en viss vårdgivare är det inte säkert att andra vårdgivare kan läsa anteckningarna om det.

Det står i lagen Patientdatalagen att flera olika vårdgivare kan få läsa det som står i dina journaler. Om du möter en ny person i vården så kan han eller hon läsa informationen om dig. Det spelar ingen roll vilket landsting, vilken kommun eller privat vårdgivare du söker vård hos.

Det kallas sammanhållen journalföring. Det används för att det ska bli enklare för oss att se vilken vård du har fått tidigare och annan information om dig. Det gör att du snabbt kan få bra och säker vård.

Du bestämmer

Med sammanhållen journalföring kan den som vårdar dig se vilken vård du har fått tidigare. Det går till exempel att se om det finns något som du inte tål. Det går också att se om du äter någon medicin som gör att du inte får äta andra mediciner samtidigt.

Det är bara människor som ger dig vård som får läsa det som står i dina journaler. Den som ger dig vård måste fråga dig om han eller hon får läsa din journal. Du kan säga ja eller nej.

Vill du visa delar men inte allt? Det står många olika saker i din journal. Du väljer vilka av de sakerna som andra vårdgivare ska få läsa. Om det finns information i din journal som du inte vill att andra vårdgivare ska kunna läsa så kan vi spärra den informationen. Då kan inte andra vårdgivare se den. Det är du som väljer vilken information som ska spärras. Du väljer också hur länge informationen ska vara spärrad. Om du ändrar dig kan du be oss att ta bort spärren. Du bestämmer.

Liten ordlista

Logg – När vårdpersonal läser din journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att få veta vilka som har läst informationen i din journal.

Nödöppning – Vårdpersonalens möjlighet att läsa informationen i din journal när du inte kan säga ja eller nej till det. Vårdgivarna kontrollerar hur nödöppning används.

Patientdatalagen – Lag från 2008 med samlade regler för hur hälsovården och sjukvården ska hantera personuppgifter. I lagen finns regler om bland annat sekretess, sammanhållen journalföring, vem som får läsa patient-information och patientens rätt att spärra uppgifter.

Patientrelation – När vårdpersonal har en kontakt med dig för vård och behandling.

Sammanhållen journalföring – Möjlighet för vårdgivare att läsa journaluppgifter från en annan vårdgivare.

Samtycke – När du säger ja till att vårdpersonal får läsa din sammanhållna journal.

Spärr – Möjlighet för dig att spärra uppgifter som du inte vill att andra vårdgivare ska kunna läsa.

Vårdgivare – Landsting och kommun samt annan juridisk person eller privat vårdgivare som ger hälsovård och sjukvård.

Vårdpersonal – Person som arbetar för vårdgivaren för att ge vård och behandling.

Läs mer

1177.se – Sammanhållen journalföring

Datainspektionen – Patientdatalagen

Frågor och svar om sammanhållen journalföring

Meningen är att se till att bara rätt personer får reda på information om patienterna och att patienterna ska vara säkra och trygga. Vårdpersonalen får enklare, säkrare och snabbare veta vilken vård du har fått tidigare och annan viktig information. – Då kan de snabbare ge dig bra och säker vård.

Säkert identifierad vårdpersonal som behöver informationen för att ge dig bra och säker vård kan läsa den sammanhållna journalen. Vårdpersonalen måste ha en patientrelation med dig. (Det betyder att vårdpersonalen har kontakt med dig för att ge dig vård.) Du måste ha sagt ja till att vårdpersonalen får läsa din journal.

Vårdpersonal som har bevisat sin identitet kan läsa din journal. Dom måste också ha en patientrelation med dig och du måste ha sagt ja till att de får läsa din journal. När någon läser din journal skrivs det upp i en logg. Loggen är ett slags register. I loggen går det att se vem som har läst din journal. Om du vill får du läsa loggen. Varje vårdgivare läser igenom loggarna ibland och kontrollerar vem som har läst journaler.

Ja, du bestämmer själv om informationen i din journal ska vara med i sammanhållen journalföring. Du kan välja att låta bara vissa delar vara med. Information som du inte vill ska vara med i systemet kan spärras. Om du ändrar dig kan du ta bort spärren igen.

Det syns i sammanhållen journalföring att det finns spärrad information. Du bestämmer själv om du vill berätta för vårdpersonalen om den information som är spärrad.

Då kan vårdpersonalen be om att ändå få öppna din sammanhållna journal och läsa den. Det kallas nödöppning. När journalen nödöppnas kan vårdpersonalen ändå inte läsa spärrad information som finns hos en annan vårdgivare. Vårdgivarna kontrollerar hur nödöppning används.

Nej. Vårdgivarna har egna system där de lagrar journalerna.

Du behöver inte vara med i sammanhållen journalföring om du inte vill. Om du talar om för din vårdgivare att du inte vill vara med så kan inte andra vårdgivare läsa informationen om dig.

Nej. Sammanhållen journalföring innebär att flera vårdgivare kan läsa varandras information om du som patient säger ja till det.

I Patientdatalagen och andra gällande regler finns det särskilda bestämmelser om vem som får läsa och komma åt informationen. Myndigheten Datainspektionen kontrollerar att bestämmelserna följs.

Nej, du kan inte spärra information om dina barn. När barnet blir äldre och förstår mer får barnet själv spärra uppgifter.

Nej. Det är bara du som patient som kan säga om du vill vara med eller inte.

Sammanhållen journalföring gäller bara inom Sverige.

Ja. Information om mediciner är en del i sammanhållen journalföring.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej