Hemsjukvård

Du som inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt att få hälso- och sjukvård i hemmet. Denna sjukvård ansvarar kommunen för.

Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder dygnet runt. Det är legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar inom den kommunala hemsjukvården.

Har jag rätt till hemsjukvård?

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård. Ta kontakt med din vårdcentral för att be om en bedömning.

Avgift

För dig som har hjälp och stöd i form av hemtjänst gäller maxtaxan 2 044 kronor per månad (2018) för samtliga insatser. Hemsjukvården kostar maximalt 400 kronor per månad.

För dig som endast behöver hemsjukvård är avgiften 100 kronor per besök men maximalt 400 kronor per månad.

Kontakt

Hemsjukvården
Telefon:
0705-31 21 48
Telefontid: måndag – fredag 7.30 – 16.30
Du som har hemsjukvård får information om hur du kan få kontakt och hjälp vid övriga tider.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej