Kommunal hemsjukvård

Kommunal hemsjukvård

Du som inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt att få hälso- och sjukvård i hemmet. Denna sjukvård ansvarar kommunen för.

Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder dygnet runt. Det är legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar inom hemsjukvården.

Region Östergötland (tidigare landstinget) har fortfarande ansvar för läkarna och deras arbete i hemsjukvården.

Har jag rätt till hemsjukvård?

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård. Ta kontakt med din vårdcentral för att be om en bedömning.

Vad kostar hemsjukvård?

För dig som har hjälp och stöd i form av hemtjänst gäller maxtaxan 2 044 kronor per månad (2018) för samtliga insatser. Hemsjukvården kostar maximalt 400 kronor per månad.

För dig som endast behöver hemsjukvård är avgiften 100 kronor per besök men maximalt 400 kronor per månad.

Kontakt

Kommunrehab

Telefonnummer:
0141-22 59 90

Telefontider:
måndag – fredag klockan 08:15 – 09:15.

Hemsjukvården

Telefonnummer:
0705-31 21 48

Telefontider:
måndag – fredag 07:30 – 16:30
Du som har hemsjukvård får information om hur du kan få kontakt och hjälp vid övriga tider.

Verksamhetschef

Telefonnummer:
0141-22 38 63

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej