Ansvarsfördelning mellan kommun och Region Östergötland

Ansvarsfördelning mellan kommun och Region Östergötland

Ansvarsfördelning inom vård mellan kommun och landsting

Kommunal Hemsjukvård vänder sig till dig som bor på särskilt boende eller inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral. Sjukvård och tandvård är i första hand Region Östergötlands (tidigare landstinget) ansvar.

Region Östergötlands ansvar

Regionen (tidigare landstinget) ansvarar för sjukvård och behandlingar vid till sjukhus, vårdcentraler och i vissa fall i ditt hem. Läkarkompetens är fortsatt regionens ansvar även om du som patient också har hemsjukvård genom kommunen. Regionen ska vid behov ge hemsjukvården konsultativt stöd för att du ska kunna får vård i hemmet, oavsett tid på dygnet eller geografiska avstånd till sjukhus.

Specialiserad hemsjukvård, vård som ges till dig som har komplexa symtom eller en livssituation som gör att du har särskilda behov utförs av regionen. Regionen ansvarar även för hjälpmedel till barn och ungdomar och klinikhjälpmedel som till exempel syn- och hörhjälpmedel.

Sjukhus, vårdcentraler och folktandvård drivs av Region Östergötland.

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för hemsjukvård och delar av LAH-verksamhetens vård av patienter i livets slutskede. Hemsjukvården kan även utföra viss avancerad hemsjukvård om regionens specialistsjukvård ger uppdraget. Kommunala hemsjukvården ansvarar för dig som har långvarig, allvarlig psykisk funktionsnedsättning och har behov av vårdinsatser från både region och kommun. Hemsjukvården ansvarar för alla hjälpmedel (förutom klinikhjälpmedel och hjälpmedel till barn) och grundläggande rehabilitering i ditt hem.

Kontakt

Region Östergötland

Region Östergötland når du via 1177.se.

Kommunrehab

Telefonnummer:
0141-22 59 90

Telefontider:
måndag – fredag klockan 08:15 – 09:15.

Till Kommunrehabs webbsida.

Hemsjukvården

Telefonnummer:
0705-31 21 48

Telefontider:
måndag – fredag 07:30 – 16:30
Du som har hemsjukvård får information om hur du kan få kontakt och hjälp vid övriga tider.

Till Hemsjukvårdens webbsida.

 

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej