VuxenCentrum

VuxenCentrum

Vuxencentrum

Har du som är 18 år eller äldre psykosociala problem, missbruks- eller beroendeproblematik? Är du eller någon du känner utsatt för våld i nära relation? Du har rätt att få stöd och hjälp.

VuxenCentrum finns centralt i Motala på Poppelgatan 3 i Konsulthuset. Här finns bland annat:

  • Öppen mottagning
  • Psykosocial missbruksbehandling
  • Stöd för dig som har missbruks- och beroendeproblematik
  • Stöd till dig som är eller har varit utsatta för våld i nära relation
  • Anhörigstöd
  • Stöd till dig som har psykisk ohälsa
  • Stöd till dig som har kognitiv- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • Vräkningsprevention

En del av det stöd som VuxenCentrum ger behöver du ett beslut från socialkontoret för att få ta del av. Annat stöd är fritt och kräver inga beslut. Detta gäller bland annat anhörigstöd, hjälp vid våld i nära relation och öppen mottagning.

Kontakta VuxenCentrum

Du når VuxenCentrum via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0141-22 57 75
Telefontid: Helgfria dagar måndag – fredag 08:30 – 09:00
Övriga tider finns röstbrevlåda.
E-post: vuxencentrum@motala.se
Besöksadress: Poppelgatan 3 (Konsulthuset)

Är du intresserad av någon av våra stöd- eller behandlingsinsatser där det inte krävs ett beslut från socialkontoret erbjuds du en tid på VuxenCentrum inom cirka en vecka.

Behöver du kontakta socialkontoret för att ansöka om att få stöd och hjälp?

Handläggare Vuxen
Telefonnummer växel: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se
591 86 Motala

Besöksadress: Drottninggatan 5

Är du eller någon du känner utsatt för våld i nära relation? Hos oss möter du personal som har kunskap och förståelse och som kan hjälpa dig på din väg mot att förändra din livssituation.

Du som har en allvarlig psykisk sjukdom och funktionsnedsättning har ofta ett stort antal kontakter med vård- och omsorg. Genom att få stöd och behandling med metoden Case Management kan din behandling och rehabilitering samordnas och bli mer effektiv.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej