ljushårig kvinna tröstar mörkhårig

På Vuxencentrum har vi samlat stora delar av socialtjänstens öppenvård till vuxna. Här finns främst hjälp och stöd för dig som är över 18 år, men även stöd till barnfamiljer.

Du kan vända dig direkt till Vuxencentrum om du är över 18 år och önskar stöd utifrån att du:

Insatser som kräver beslut från socialkontoret

För att ta del av våra övriga insatser behöver du ett beslut från socialkontoret. Vi erbjuder stöd till:

Individuell rådgivning

Om du är osäker på vilket stöd eller vilka behandlingsinsatser som skulle passa dig bäst, eller har behov av en kortare stödkontakt, kan du vända dig direkt till Vuxencentrum. Det kan till exempel handla om din alkohol- eller droganvändning, din psykiska hälsa eller att du varit hotfull eller våldsam mot någon närstående.

Hos oss kan du få:

  • Rådgivning och information
  • Stödsamtal under en kortare period
  • Information om andra stödinsatser och hjälp att bli lotsad vidare

Kontakta Vuxencentrum

Du når Vuxencentrum via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0141-22 57 75
Telefontid: Helgfria dagar måndag – fredag 08:30 – 09:00
Övriga tider finns röstbrevlåda.
E-post: vuxencentrum@motala.se
Besöksadress: Poppelgatan 3 (Konsulthuset)

Kontakta socialkontoret

Behöver du kontakta socialkontoret för att ansöka om att få stöd och hjälp?

Vuxengruppen

Telefonnummer: 0141-22 53 24
Telefontid: måndag, onsdag, fredag kl. 10.00 – 11.00

Behöver du kontakt vid andra tider än dessa telefontider, kontakta socialkontorets växel:

Socialkontoret

Telefonnummer växel: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se
Besöksadress: Drottninggatan 5

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej