Vuxencentrum

På Vuxencentrum har vi samlat stora delar av socialtjänstens öppenvård till vuxna.

Du kan vända dig direkt till Vuxencentrum om du är över 18 år och önskar stöd eller rådgivning utifrån att du:

  • Har erfarenheter av våld i en nära relation.
  • Är intresserad av behandling för din missbruksproblematik.
  • Är anhörig till någon med missbruksproblematik.

Du får individuell rådgivning för att vi gemensamt ska komma fram till vilket stöd eller vilka behandlingsinsatser som skulle passa dig bäst. Vi kan även erbjuda stödsamtal under en kortare period eller hjälp att bli lotsad vidare.

För att ta del av våra övriga insatser behöver du ett beslut från socialkontoret.

Kontakt

Vuxencentrum

E-post: vuxencentrum@motala.se
Besöksadress:
Poppelgatan 3 (Konsulthuset)
Telefon: 0141-22 57 75
Telefontid: Helgfria dagar måndag – fredag 8.30 – 9.00. Övriga tider finns röstbrevlåda.

Socialkontoret

Telefon: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se

Socialkontoret, vuxengruppen

Telefon: 0141-22 53 24
Telefontid:
måndag, onsdag och fredag klockan 10.00 – 11.00

Behöver du kontakt vid andra tider än dessa telefontider, kontakta socialkontorets växel.

Team våld i nära relationer

E-post: vir@motala.se. E-post kollas av dagligen.
Telefon: 0141-22 34 55
Telefontid: Helgfria dagar måndag och tisdag: 8.30 – 9.30, torsdag: 15.00 – 16.00.

Vi svarar i mån av tid under kontorstid, men träffas säkrast tiderna ovan. Telefonsvarare lyssnas av dagligen.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej