Praktiskt stöd vid sociala problem

Om du är över 18 år och har svårt att få ihop sin vardag på grund av personliga eller sociala problem erbjuder Vuxencentrum praktiskt stöd och vägledning, psykosocialt stöd.

Stödet ges i ditt hem eller på annan plats och syftar till att upprätta och behålla struktur i din livssituation. Till exempel genom att din stödperson finns med vid myndighets- och sjukvårdskontakter och stöttar dig med olika sysslor i hemmet. Ni för samtal om din situation, till exempel ditt mående, sysselsättning, kost och hygien. Du kan också få hjälp med att hålla ordning på papper, betala räkningar med mera.

För att få insatsen behöver du göra en ansökan hos socialkontoret.

Kontakta socialkontoret

Telefonnummer växel: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se
Besöksadress: Drottninggatan 5

Kontakta Vuxencentrum

Du når Vuxencentrum via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0141-22 57 75
Telefontid: Helgfria dagar måndag – fredag 08:30 – 09:00
Övriga tider finns röstbrevlåda.
E-post: vuxencentrum@motala.se
Besöksadress: Poppelgatan 3 (Konsulthuset)

Läs mer om stöd vid missbruk och våld.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej