Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer

Är du utsatt för hot eller våld av någon du känner? Är du aggressiv och ibland våldsam mot någon du känner?

Våld i nära relation kan vara många saker. Ibland är det en nuvarande eller tidigare partner som utsätter. Ibland är det andra släktingar. Det kan också vara vuxna barn som utsätter sina föräldrar. Våldet kan vara både psykiskt, fysiskt och sexuellt. Det kan handla om att någon:

 • Kallar dig för något fult och elakt eller att du får höra att du är dålig och jobbig
 • Knuffar, slår, sparkar eller skadar dig på något annat sätt
 • Kontrollerar och begränsar dig, tvingar dig att göra saker du inte vill
 • Tvingar dig att anpassa ditt beteende eller din livsstil
 • Tvingar dig till något sexuellt
 • Tar kontrollen över din ekonomi

Stöd på Vuxencentrum

Du har rätt till skydd och stöd. Vem som helst kan bli drabbad av våld i nära relationer. Du som är utsatt ska få information, skydd och stöd och bli bemött med respekt och empati. 

På Vuxencentrum kan du som är över 18 år bland annat få:

 • Någon att tala med
 • Kunskap om våld och våldets konsekvenser
 • Stöd i kontakten med andra myndigheter

Annat stöd

Är du i behov av akut social hjälp, till exempel skyddat boende, ska du vända dig till socialkontoret. Det är även till socialkontoret du ska vända dig om du behöver ekonomiskt stöd.

Du som är kvinna och utsatt kan även vända dig till kvinnojouren. De erbjuder bland annat information, samtalsstöd och skyddat boende.

Vill du ansöka om kontaktförbud eller göra en polisanmälan där situationen inte är akut ska du ta kontakt med polisen. Ansökan om skyddade personuppgifter gör du hos skatteverket.

Vid akut fara, ring alltid 112.

Har du svårt att kontrollera din ilska, eller blir du lätt svartsjuk och kontrollerande? Har du varit nära att använda våld mot någon närstående, eller är du rädd för att gå över gränsen?

Även du som har utsatt, eller riskerar att utsätta, en partner för våld kan få stöd.

På Vuxencentrum kan vi erbjuda dig som är över 18 år:

Du når Vuxencentrum via telefon eller e-post.

Telefonnummer: 0141-22 57 75
Telefontid: Helgfria dagar måndag – fredag 08:30 – 09:00
Övriga tider finns röstbrevlåda.
E-post: vuxencentrum@motala.se
Besöksadress: Poppelgatan 3 (Konsulthuset)

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej