Stödboendet Lustigkullevägen

Stödboendet Lustigkullevägen riktar sig mot ensamkommande ungdomar i åldern 16-20 år, som med stöd av personal kan klara sin dagliga livsföring på egen hand.

Boendet

Boendet bedrivs i cirka 17 lägenheter i närheten av Charlottenborgs centrum. Lägenheterna är hemlika och består av 2-3 rum för boende samt utrymme för tillagning och intag av måltider och rum för personlig hygien.

De som bor här får ett individuellt anpassat stöd med fokus på att stärka individens egna resurser, främja självständighet och delaktighet. Verksamhetens målsättning är att främja integration genom att ge stöd till introduktion i utbildning och arbete samt ge möjligheter att knyta an till det svenska samhället.

Närmiljö

Boendet ligger i området Charlottenborg nära ICA-affären. Utanför boendet finns en lekpark och cykelväg.

Personal

Personal finns tillgänglig dygnet runt antingen fysiskt på plats eller via mobiltelefon. De kan vid behov infinna sig i boendet utan oskäligt dröjsmål. Personal som jobbar är behandlingssekreterare, ungdomshandledare och ungdomsassistenter. Föreståndaren finns tillgänglig på telefon måndag – fredag och befinner sig delvis på boendet.

Kontaktuppgifter

Stödboendet Lustigkullevägen
Lustigkullevägen 18D
591 46 Motala kommun

Telefonnummer:

Telefon 1: 0141-22 33 13
Telefon 2: 072-145 39 61
Växeln 0141-22 50 00

Translate this website with Google TranslateGoogle

Translate is a tool that is used to translate websites to other languages. The translation is performed directly in the web browser and takes just a few seconds.

Vårt socialkontor har öppet helgfria vardagar. Du kan nå socialtjänsten via telefon, besök eller via e-post.

Öppettider och telefontider

Måndagar: 9.30 – 17.30
Tisdag, onsdag och torsdag: 9.30 – 16.30
Fredag: telefontid 9.30 – 15.30
Receptionen stänger 15.00 på fredagar.
Lunchstängt: samtliga dagar 12.00 – 13.15

Kontaktuppgifter

Socialkontoret
Telefon: 0141-22 53 00
E-post: socialkontoret@motala.se.

Besöksadress och postadress:
Socialkontoret
Drottninggatan 5
591 86 Motala

Behov av akut hjälp?

Här kan du hitta kontaktuppgifter om du har behov av akut hjälp under tider då socialkontoret är stängt.

Ett stödboende eller ett HVB för ensamkommande är en verksamhet inom socialtjänsten. Det är ett boende som tar emot, ensamkommande barn, i åldern 16-20 år.

Boendets mål är att underlätta integration. Detta genom att ge stöd till introduktion i utbildning och arbete och ge möjligheter att komma in i det svenska samhället.

För att ungdomarna ska kunna få ett självständigt liv och uppleva en förbättring av sin livssituation arbetar vi med gott bemötande och individuellt anpassat stöd. Vi fokuserar på att stärka barnet/ungdomens egna resurser, främja självständighet och delaktighet.

På ett stödboendet jobbar vi exempelvis med att:

  • Förbereda ungdomen på ett självständigt boende och vuxenliv. Exempelvis genom insatser som t.ex. samhällsinformation i mindre grupper och enskilt.
  • Stötta och lotsa ungdomen vid olika samhällskontakter, t.ex. vårdcentral och myndigheter.
  • Stödja ungdomen i det svenska språket t.ex. genom läxhjälp, vardagskommunikation och muntlig och skriftligt förberedelse inför kontakt med olika svenska forum.
  • Uppmuntra ungdomen till att hitta en meningsfull fritid.
  • Stötta ungdomarna i hur man söker arbete och bostad självständigt och hur man sköter sin privata ekonomi.

På stödboendet arbetar föreståndare, behandlingssekreterare och ungdomshandledare. Personal är tillgänglig dygnet runt, antingen fysiskt på plats eller via telefon. Det är socialtjänsten som tar beslut om den unge är redo för placering på Stödboende. Föreståndaren bedömer om den unge är lämplig att tas emot på Stödboendet.

I Motala kommun är tjänster inom integrationsområdet samlade under Integrationscentrum Bryggan. Verksamheten har till uppgift att underlätta för nyanlända att komma in i det svenska samhället.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej