Samhällsorienteringen

Vad är samhällsorientering?

Samhällsorienteringen är en kurs som ska göra det lättare för invandrare att lära känna det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Genom att diskutera och jämföra får du kunskap om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i Sverige. När du vet vilka rättigheter och skyldigheter du har, och hur samhället fungerar i Sverige, är det lättare att lära mera. Kursen är gratis.

Vem får läsa samhällsorientering?

Kursen är för dig som är mellan 18 och 64 år, ny i Sverige och

 • har en etableringsplan och är kommunplacerad
 • eller är anhöriginvandrare och folkbokfördes i en kommun för första gången efter 1 maj 2013.

Vad får du lära dig?

Plan för samhällsorientering i Östergötland

Omfattning

Från och med 1 augusti 2016 utgörs den regionala samhällsorienteringen totalt av 75 timmar. Samhällsorienteringen omfattar totalt 28 block
vilka genomförs under 24 tillfällen. Normalt pågår en kurs under 5-6 veckor där varje grupp deltar på
förmiddagar eller eftermiddagar beroende på vad man har för annan aktivitet resten av dagen, exempelvis
SFI.

Innehåll

Innehållet i samhällsorienteringen utgår från de åtta områden som förordningen föreskriver. Dessutom
kommer Internet/e-tjänster om 10 + 2 timmar samt biblioteksvisning om 3 timmar att vävas in under
kursens gång.

 • Att komma till Sverige – 9 timmar
 • Att bo i Sverige – 6 timmar
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige – 9 timmar
 • Att bilda familj och att leva med barn i Sverige – 12 timmar
 • Individens rättigheter och skyldigheter – 6 timmar
 • Att påverka i Sverige – 6 timmar
 • Att vårda sin hälsa i Sverige (hälsokommunikatörer) – 9 timmar
 • Att åldras i Sverige – 3 timmar
 • Internet och betaltjänster – 12 timmar
 • Bibliotek – 3 timmar

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej