Vilket stöd kan man få som nyanländ?

Som nyanländ till en kommun finns det olika stöd att få som du kan läsa mer om här.

Integrationscentrum Bryggan

Integrationscentrum Bryggan har till uppgift att underlätta vägen in i det svenska samhället för kommuninvånare med utländskt ursprung. De som deltar i introduktionen får tillgång till olika insatser. Insatserna ska stärka individens förutsättningar att nå egen försörjning och fungera i samhället. Läs mer om Bryggan.

Ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande barn som kommer till Sverige kommer hit utan sina föräldrar eller anhöriga för att ansöka om asyl. Kommunen arbetar på olika sätt för att ta hand om barnen enligt de rekommendationer, lagar och regler som finns. Kommunens stöd och insatser görs i form av till exempel familjehem, jourhem, särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man.

Motala kommun har sedan mars 2008 ett avtal med Migrationsverket om mottagande av barn och ungdomar i åldern 16-18 år som kommit till Sverige utan legal vårdnadshavare.

Hem för vård och boende, HVB

Inom Motala kommuns HVB-verksamhet finns ett antal boenden med olika antal platser för ensamkommande barn och ungdomar. Verksamheterna ska bidra till ett bra mottagande och ett gott integrationsarbete.

  • Personal finns tillgänglig dygnet runt och de som arbetar där är exempelvis behandlingssekreterare, ungdomshandledare och ungdomsassistenter.
  • Boendet ska erbjuda trygghet, hemlik miljö, fungerande skolgång, struktur i vardagen och aktiviteter på fritiden. Att förbereda ungdomarna för ett vuxenliv i Sverige där de så småningom ska klara av sitt uppehälle, vara självförsörjande och känna till sina rättigheter och skyldigheter är en viktig del i arbetet.
  • Ungdomarna får en kontaktperson som har extra ansvar. Kontaktpersonen samarbetar bland annat med god man, skola, och socialtjänst.

Har du frågor som rör HVB för ensamkommande barn och ungdomar är du välkommen att kontakta föreståndare för respektive boende genom kommunens växel.

Här hittar du mer information om stöd

Gamla stan

Etableringen

Hur går etableringen till?

Samhällsorientering

Samhällsorientering som en del av etableringen

Muslimsk kvinna

Tolk

Kan jag få tolkstöd?

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej