Vilket stöd kan man få som nyanländ?

Som nyanländ till en kommun finns det olika stöd att få som du kan läsa mer om här.

Integrationscentrum Bryggan

Integrationscentrum Bryggan har till uppgift att underlätta vägen in i det svenska samhället för kommuninvånare med utländskt ursprung. De som deltar i introduktionen får tillgång till olika insatser. Insatserna ska stärka individens förutsättningar att nå egen försörjning och fungera i samhället. Läs mer om Bryggan.

Ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande barn som kommer till Sverige kommer hit utan sina föräldrar eller anhöriga för att ansöka om asyl. Kommunen arbetar på olika sätt för att ta hand om barnen enligt de rekommendationer, lagar och regler som finns. Kommunens stöd och insatser görs i form av till exempel familjehem, jourhem, särskilt förordnad vårdnadshavare eller god man.

Motala kommun har sedan mars 2008 ett avtal med Migrationsverket om mottagande av barn och ungdomar i åldern 16-18 år som kommit till Sverige utan legal vårdnadshavare.

Stödboende

I Motala finns stödboendet Lustigkullevägen. Boendet riktar sig mot ensamkommande ungdomar i åldern 16-20 år, som med stöd av personal kan klara sin dagliga livsföring på egen hand.

Läs mer om stödboendet Lustigkullevägen

Här hittar du mer information om stöd

Gamla stan

Etableringen

Hur går etableringen till?

Samhällsorientering

Samhällsorientering som en del av etableringen

Muslimsk kvinna

Tolk

Kan jag få tolkstöd?

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej