Muslimsk kvinna

Fotograf: Mostphotos

Motala kommun förmedlar inte tolkar däremot använder vi oss av tolkar i arbetet. Vill du beställa tolk får du vända dig till tolkförmedling.

Under flyktingmottagandet och vid utvecklingssamtal beställer vi normalt själva tolkar medan vi till den pedagogiska delen av kartläggningsarbetet använder egna modersmålslärare. De hjälper till att kartlägga eleven på hens modersmål.

 

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej