Stöd till dig som är nyanländ

Som nyanländ till Motala kommun finns det stöd att få.

Information på andra språk

Du kan översätta texten på webbplatsen med hjälp av Google translate.

Svenska för invandrare, SFI

Kommunal vuxenutbildning i Svenska för invandrare, SFI, är en grundutbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

Modersmål, hemspråk

Motala kommun erbjuder elever som talar ett annat språk än svenska undervisning i sitt modersmål. Kommunen erbjuder även studiehandledning och modersmålsstöd.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej