Särskilt förordnad vårdnadshavare är mest förekommande till ensamkommande flyktingbarn.

Särskilt förordnad vårdnadshavare

Särskilt förordnad vårdnadshavare företräder barn på olika sätt. Det är oftast ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och saknar vårdnadshavare i Sverige.

Vad är en särskilt förordnad vårdnadshavare?

Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor om barnets personliga angelägenheter och ska se till att barnets behov tillgodoses.

Det kan till exempel innebära att bestämma vilken skola barnet ska gå, vilken vårdcentral barnet ska tillhöra eller vilka försäkringar barnet ska ha. Ju äldre barnet blir desto större hänsyn ska du ta till barnets synpunkter och önskemål.

Du som har ingen försörjningsskyldighet gentemot barnet. Inte heller har du som är särskilt förordnad vårdnadshavare skyldighet att bo tillsammans med barnet och ta hand om det praktiska i vardagen.

Vad förväntas av mig som är särskilt förordnad vårdnadshavare?

Att du har tid, engagemang och utrymme. Du blir särskilt förordnad vårdnadshavare åt ett barn och behovet finns kvar tills barnet fyller 18 år och blir myndigt.

Även om barnet inte bor hos dig så ska du kunna ge barnet omvårdnad, trygghet och en bra fostran.

Du ska ha regelbunden kontakt med barnet och barnets familjehem eller hem för vård och boende och aktivt engagera dig i de frågor som uppkommer. Utifrån det bör det geografiska avståndet mellan barnet och dig som är särskilt förordnade vårdnadshavaren inte vara för stort.

Får jag som särskilt förordnad vårdnadshavare någon ersättning?

Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare får ekonomisk ersättning enligt beslut från socialnämnden.

Ersättningen består av ett timarvode begränsat till maximalt 10 timmar per månad. Om det krävs mer tid för uppdraget ska du prata med socialsekreterare om detta. Utöver denna ersättning tillkommer eventuell milersättning för bilkörning utifrån vilka behov du har i ditt uppdrag.

Kontakt

Resurs- och placeringsgruppen – ROP, utreder och handlägger frågor som rör särskilt förordnad vårdnadshavare. Du kan kontakta dem via e-post eller via socialkontorets växel.

Socialkontorets växel: 0141-22 53 00

E-post: rop@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej