Särskilt förordnad vårdnadshavare företräder barn på olika sätt. Det är oftast ensamkommande barn som har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige och saknar vårdnadshavare i Sverige.

Läs mer om särskild förordnad vårdnadshavare

Till information om särskilt förordnad vårdnadshavare