Hjälpmedel

Det finns många hjälpmedel som kan underlätta din vardag. En del får du låna av kommunen. Andra kan du själv köpa på apotek eller i hjälpmedelsbutiker.

Om du behöver hjälpmedel eller har frågor är du välkommen att kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast på Kommunrehab.

Sjukgymnast och arbetsterapeut bedömer tillsammans med dig vilka behov du har. De förskriver, provar ut och informerar om hjälpmedlet vid ett hembesök.

Återlämning av hjälpmedel

När du ska lämna tillbaka ett hjälpmedel som du lånat gör du det på Rosendahlsgatan 6 i Motala eller Boregatan 3 i Borensberg. Vi har öppet måndag – fredag 07:00-17:00.

Hemsjukvården, Kommunrehab

Arbetsterapeut och sjukgymnast

Telefonnummer: 0141-22 59 90

Telefontid:
Måndag – fredag 08:15 – 09:15

I Motala kan du som är äldre eller har en funktionsnedsättning ges möjlighet att bo kvar hemma med hög boendekvalitet.  I vår visningslägenhet kan du titta på smarta lösningar och produkter som är till nytta för alla oavsett ålder och behov.

Du som har en bestående funktionsnedsättning och som behöver anpassa din bostad och närmiljö kan ansöka om att få bostadsanpassning.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej