Kundval inom hemtjänst

Kundval inom hemtjänst

Kundval inom hemtjänst

I Motala kommun finns kundval inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem - LOV.

För dig som behöver hemtjänst

Vad menas med Kundval inom hemtjänst?

Du som blir beviljad hemtjänst får själv välja vilket företag, så kallad utförare, som ska utföra insatserna. Det kallas för Kundval inom hemtjänst. Alla utförare har blivit godkända av kommunen. Det kan finnas olika utförare att välja mellan beroende på var du bor. Här hittar du en lista över alla utförare.

Kommunens hemtjänst har ansvar för trygghetslarm och alla insatser på natten oavsett vilken utförare du väljer.

Vad händer om jag inte vill eller kan välja?

Om du inte vill eller kan välja finns ett ickevalsalternativ. Socialsekreteraren talar då om vilken utförare du får.

Kan jag byta utförare när jag redan gjort mitt val?

Du kan när som helst välja att byta utförare. Om du vill byta kontaktar du din socialsekreterare på socialkontoret. Du får då hjälp med att göra ett omval.

Ansökan och frågor

Du kan ansöka om hemtjänst eller ställa frågor om hemtjänst hos socialsekreterarna på socialkontoret, Stöd vuxna och äldre. Du når dem via telefonnummer 0141-22 50 00 helgfria vardagar mellan klockan 9.00-11.30.

För dig som är eller vill bli utförare av hemtjänst

Om du vill bedriva hemtjänst måste du ansöka om att bli godkänd som utförare. Ansökan kan lämnas in löpande och det finns därmed inget sista datum för ansökan.

Kommunen har bestämt vilka krav som ska uppfyllas för att ansökan ska godkännas. Kraven är lika för både kommunens egenregi och externa utförare.

Vilka krav och villkor som gäller i Motala kommun beskrivs i förfrågningsunderlaget. Aktuellt förfrågningsunderlag med bilagor kan du ladda ner via nedanstående länkar. Här finns även rutiner och användarinformation för Mobipen.

Välkommen med din ansökan!

Du som är eller vill bli utförare av hemtjänst kan kontakta:

Ansvarig tjänsteman för Kundval inom hemtjänst på socialförvaltningens stab.
Växeln: 0141-22 50 00
e-post: kundval-lov@motala.se

Behöver du ansöka om hemtjänst kan du kontakta:

Socialkontoret, Stöd Vuxna och Äldre

591 35 Motala

Telefonnummer: 0141-22 50 00

Telefontid:
Helgfria vardagar 9.00-11.30

E-post: bistandshandlaggare.sva@motala.se

Fax 0141-507 30

Du som blir beviljad hemtjänst får själv välja vilket företag, så kallad utförare, som ska utföra insatserna. Det kallas för Kundval inom hemtjänst. Alla utförare har blivit godkända av kommunen. Det kan finnas olika utförare att välja mellan beroende på var du bor.

Kommunens hemtjänst har ansvar för trygghetslarm och alla insatser på natten oavsett vilken utförare du väljer.

Om du inte vill eller kan välja vem som ska utföra den hemtjänst du beviljats finns ett ickevalsalternativ. Handläggaren på socialkontoret talar då om vilken utförare du får.

Du kan när som helst välja att byta utförare av hemtjänst. Om du vill byta kontaktar du en socialsekreterare på socialkontoret. Du får då hjälp med att göra ett omval.

Om du vill bedriva hemtjänst måste du ansöka om att bli godkänd som utförare. Ansökan kan lämnas in löpande och det finns därmed inget sista datum för ansökan.

Kommunen har bestämt vilka krav som ska uppfyllas för att ansökan ska godkännas. Kraven är lika för både kommunens egenregi och externa utförare.

Vilka krav och villkor som gäller i Motala kommun beskrivs i förfrågningsunderlaget.

Välkommen med din ansökan!

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej