Hemtjänst

Hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp för att klara av din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten utför insatser som är anpassade efter dina behov.

Ansökan och frågor

Du kan ansöka om hemtjänst via ansökningsblankett eller ställa frågor om hemtjänst hos socialsekreterarna på Omsorg SoL. Du når dem via telefonnummer 0141-22 55 39 helgfria vardagar mellan klockan 9.00-11.30. Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare.sva@motala.se

Du får själv välja vem som ska utföra hemtjänsten

Du som blir beviljad hemtjänst får själv välja vilket företag, så kallad utförare, som ska utföra insatserna. Det kallas för Kundval inom hemtjänst. Alla utförare har blivit godkända av kommunen. Det kan finnas olika utförare att välja mellan beroende på var du bor. Kommunens hemtjänst har ansvar för trygghetslarm och alla insatser på natten oavsett vilken utförare du väljer. Läs mer om kundval inom hemtjänst.

Vilket stöd kan man få?

Du som är äldre än 65 år kan få hjälp med det du inte klarar själv. Läs om vilket stöd man kan få.

Socialsekreterare på socialkontoret kan ge dig information och gör tillsammans med dig en bedömning av vilket hjälpbehov du har. Socialsekreteraren tar sedan beslut om vilken typ av hjälp du har rätt att få.

Du kan ansöka om hemtjänst via ansökningsblankett eller ställa frågor om hemtjänst hos socialsekreterarna på Stöd vuxna och äldre. Du når dem via telefonnummer 0141-22 55 39 helgfria vardagar mellan klockan 9.00-11.30. Du kan även skicka e-post till bistandshandlaggare.sva@motala.se.

Med hjälp och stöd som är anpassat efter dina behov ska du kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Detta kallas även hemtjänst.

Hemtjänsten kan exempelvis hjälpa dig med städning, tvätt, inköp, personlig hygien, promenader och trygghetslarm. Beroende av hur dina behov ser ut kan du få hjälp alltifrån ett par gånger i månaden till flera gånger per dygn.

Du som blir beviljad hemtjänst får själv välja vilket företag, så kallad utförare, som ska utföra insatserna. Det kallas för Kundval inom hemtjänst. Alla utförare har blivit godkända av kommunen. Det kan finnas olika utförare att välja mellan beroende på var du bor.

Kommunens hemtjänst har ansvar för trygghetslarm och alla insatser på natten oavsett vilken utförare du väljer.

Du kan när som helst välja att byta utförare av hemtjänst. Om du vill byta kontaktar du en socialsekreterare på socialkontoret. Du får då hjälp med att göra ett omval.

Hur mycket hemtjänsten kan stötta upp i hemmet beror på hur just dina behov ser ut. Handläggarna gör alltid en bedömning utifrån socialtjänstlagen och våra riktlinjer i kommunen. Kontakta din socialsekreterare för att diskutera just dina behov.

Hur mycket du ska betala beror på vilka tjänster du är i behov av. Vi tar också hänsyn till hur mycket du kan betala. Avgiften kan därför variera och för vissa kan hemtjänsten bli avgiftsfri.

Det finns ett högkostnadsskydd, en så kallad maxtaxa. Maxtaxan följer prisbasbeloppet som justeras varje år. 2019 är maxtaxan 2 089 kronor per månad.

Du kan läsa mer om taxa för hemtjänst i eget boende samt avgifter för korttidsboende/växelvård/boka själv-plats och dagverksamhet här.

Du kan läsa mer om taxa för permanent särskilt boende här.

Har du frågor om avgifterna kan du nå oss avgiftshandläggare på socialkontoret via kommunens växel: 0141-22 50 00.

Om du inte är nöjd med hemtjänsten rekommenderas du att vända dig direkt till enhetschefen för hemtjänstgruppen det berör. Du kan även lämna en synpunkt via Motala kommuns hemsida. Vill du byta utförare av hemtjänsten kontaktar du din socialsekreterare. Dit kan du även vända dig om du är missnöjd med ditt hemtjänstbeslut.

Ibland behövs ingen omfattande utredning utan socialsekreteraren kan snabbt ta beslut om vilken typ av stöd och hjälp du har rätt att få. I andra fall behövs en lite mer noggrann utredning. Normalt sett är en utredning klar inom några veckor, ibland kan det ta längre tid, exempelvis om det saknas intyg.

När beslutet är fattat skickas det skriftliga beslutet till dig. Din ansökan kan antingen beviljas, det vill säga du får den hjälp du ansökt om. Eller så kan din ansökan avslås, det vill säga du får inte den hjälp du ansökt om.

När ansökan beviljas kontaktar socialsekreteraren dig och det boende eller den hemtjänstgrupp som är aktuell. När hemtjänsten ska påbörjas eller när flytt till boendet ska ske bestäms sedan tillsammans med dig.

Kontakta socialkontoret

Du kan kontakta socialkontoret, Stöd Vuxna och Äldre via telefon, brev eller e-post.

Socialkontoret
Stöd Vuxna och Äldre
591 35 Motala

Telefonnummer: 0141-22 50 00

Telefontid:

Sommartider – Vecka 27-33  gäller telefontid mellan 09.00-10.30

Helgfria vardagar 9.00-11.30

E-post: bistandshandlaggare.sva@motala.se

Fax 0141-507 30

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej