Hemsjukvård

Du som inte kan ta dig till en vårdcentral på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt att få hälso- och sjukvård i hemmet. Denna sjukvård ansvarar kommunen för.

Hemsjukvård kan ges både för kortare och längre perioder dygnet runt. Det är legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som distriktssköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter som arbetar inom den kommunala hemsjukvården.

Har jag rätt till hemsjukvård?

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdpersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård. Ta kontakt med din vårdcentral för att be om en bedömning.

 

Kontakt

Hemsjukvården
Telefon:
0705-31 21 48
Telefontid: måndag – fredag 7.30 – 16.30
Du som har hemsjukvård får information om hur du kan få kontakt och hjälp vid övriga tider.

Läs mer

Din journal

Genom sammanhållen journalföring kan andra vårdgivare se uppgifter i din journal om du samtycker till det. Läs mer hos Region Östergötland.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej