Förälder och förmyndare

Du som har barn med stora tillgångar måste anmäla det till överförmyndarnämnden och redovisa årligen hur pengarna har använts. Även om tillgångarna inte är så stora finns vissa regler kring barns ekonomi som du som förälder behöver ha koll på.

Alla barn under 18 år ska ha en vårdnadshavare och förmyndare som företräder dem tills de blir myndiga. Att vara vårdnadshavare innebär att man sköter om barnets personliga angelägenheter och tar hand om barnet, medan förmynderskapet handlar om att företräda barnet i ekonomiska frågor. Normalt sett är barnets föräldrar vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyller 18 år, men vissa fall behöver en annan person förordnas som förmyndare, till exempel om föräldrarna avlider. Du hittar mer information om särskilt förordnade förmyndare här.

Information på den här sidan gäller för dig som är legal förmyndare, det vill säga förälder.

Kontakt

Telefon

Servicecenter: 0141-22 50 00

Postadress

Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

Fax

0141-21 15 22

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej