Särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

En särskilt förordnad vårdnadshavare företräder barn vars föräldrar inte är tillgängliga av olika orsaker.

Kontakt

Överförmyndarnämnden

Telefon (Servicecenter): 0141-22 50 00
E-post: overformyndarnamnden@motala.se

Resurs- och placeringsgruppen, socialkontoret

Telefon: 0141-22 53 00
E-post: rop@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej