Nybliven god man eller förvaltare

När du har blivit förordnad som ställföreträdare för din huvudman ska du ta hand om dennes juridiska och ekonomiska rättigheter. Om det är ditt första uppdrag har du möjlighet att få en mentor.

Läs mer

God man- och förvaltarföreningen

Motala god man- och förvaltarförening är en obunden intresseförening för gode män och förvaltare. Föreningen vill underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag genom att ge råd och service i olika frågor som uppstår och förmedla kontakter.

Kontakt

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid:
Vardagar 8.00-13.00 (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Postadress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej