Byte av bostad, instruktioner för ställföreträdare

Som ställföreträdare ska du bevaka huvudmannens rätt vid köp eller försäljning av bostadsrätt eller fastighet.

Kontakt

Telefon

Servicecenter: 0141-22 50 00

Postadress

Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

Fax

0141-21 15 22

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej