Bli god man eller förvaltare

Överförmyndarkansliet har ett ständigt behov av nya ställföreträdare. Att vara ställföreträdare är ett viktigt uppdrag. Du får chansen att hjälpa personer med till exempel åldersdemens, psykiska sjukdomar eller funktionshinder.

Vad gör en ställföreträdare?

En god man eller förvaltare, med ett gemensamt begrepp kallat ställföreträdare, kan hjälpa en annan person med exempelvis ekonomi, att få sina rättigheter bevakade och se till att livet fungerar bra. Personens behov styr vad som ska göras, men det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag, få annan hjälp från samhället eller se till att boende, omvårdnad och fritid fungerar så bra som möjligt.

Krav på ställföreträdare

En ställföreträdare ska vara:

  • rättrådig
  • erfaren
  • i övrig lämplig
  • inte vara satt under förvaltarskap
  • myndig

För att bli ställföreträdare ska du inte förekomma i register hos:

  • kronofogdemyndigheten
  • socialkontoret
  • polisens belastningsregister

Arvode

Arvode kallas den ersättning som betalas till ställföreträdaren för uppdraget. Ett vanligt arvode är cirka 9 000—13 000 kronor per år.

Här kan du läsa mer om arvode och ersättningar. 

Frågor?

Om du har frågor eller vill veta mer om uppdraget är du välkommen att kontakta överförmyndarkansliet.

Intresseanmälan

Är du intresserad att bli ställföreträdare? Fyll då i en intresseanmälan. Du kan göra det via vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett och skicka in.

Kontakt

Telefon

Servicecenter: 0141-22 50 00

Fax

0141-21 15 22

Postadress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej