Personlig assistans är till för dig som har mycket stora hjälpbehov av personlig karaktär.

Du som behöver praktisk hjälp med dina grundläggande behov, exempelvis hjälp med personlig hygien, måltider, toalettbesök, av- och påklädning eller att kommunicera med andra kan få personlig assistans.

Om du har behov av hjälp och stöd som är mer än 20 timmar per vecka kan du ansöka om assistansersättning direkt hos Försäkringskassan.

Om du ansöker om personlig assistans hos kommunen och det beviljade timantalet är 20 timmar eller mer anmäls ärendet till Försäkringskassan. Assistansersättning regleras i Socialförsäkringsbalken.

Personlig assistans kan utföras av kommunal personal eller utförare som kommunen anlitar och har avtal med. Du kan också få ekonomisk ersättning för att du ska kunna anlita en privat utförare, kooperativ eller liknande.

Om du har tillfälligt utökat behov av personlig assistans ansöker du hos kommunen om hjälp. Om behovet av ökad hjälp kommer att finnas kvar söker du direkt hos Försäkringskassan

Kontaktuppgifter:

Kontakta socialkontoret och tala om vad du behöver hjälp med. Växeln hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Telefonnummer växel: 0141-22 50 00
Telefontid: helgfria vardagar 08:30 – 09:30
E-post: lss@motala.se

Besöksadress:
Drottninggatan 5
591 86 Motala

Enhetschef för personlig assistans i Motala kommun

Du som har personlig assistans som utförs av Motala kommun kan vid behov kontakta enhetschef via telefon, 0141-22 53 26.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej