Bostad med särskild service är en boendeform enligt LSS som är anpassade till dig som har funktionsnedsättning.

Ibland kan du som är barn och ungdomar med svår funktionsnedsättning inte bo kvar i föräldrahemmet. Du kan då få bo i en annan familj, i bostad med särskild service eller i ett elevhem. Elevhemmet nära en skola med specialinriktning mot den funktionsnedsättning du har.

Boendet ska ge dig stöd, stimulans och omvårdnad efter dina behov. Personalen på boendet samverkar med skola och andra viktiga aktörer. Dina föräldrar ska kunna delta så aktivt som det är möjligt i din uppfostran och i ditt liv. I Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade – LSS, står att: Föräldrar ska i skälig utsträckning bidra till barnets uppehälle.

Kontaktuppgifter:

Kontakta socialkontoret och tala om vad du behöver hjälp med. Växeln hjälper dig att få kontakt med rätt handläggare.

Telefonnummer växel: 0141-22 50 00
Telefontid: helgfria vardagar 08:30 – 09:30
E-post: lss@motala.se

Besöksadress:
Drottninggatan 5
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej