Rullstolsburen kvinna ute på ett blommande fält.

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp av kommunen för att ditt dagliga liv ska fungera. En funktionsnedsättning kan bero på sjukdom eller skada. Den kan vara av fysisk eller psykisk karaktär eller en kombination av båda.

Hjälpmedel och bostadsanpassning

Har du en funktionsnedsättning kan du behöva olika hjälpmedel för att underlätta din vardag. Du kan också behöva anpassa din bostad efter dina behov.

Särskilt boende

Särskilda boendeformer

Om du på grund av ålder eller funktionsnedsättning behöver ett anpassat boende eller mer omfattande stöd och hjälp finns olika former av särskilda boenden.

Resor och transporter i form av färdtjänst, riksfärdtjänst eller sjukresor.

Resor och transporter

Vill du ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst eller sjukresor? Här hittar du information om var du kan vända dig för att få hjälp.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej