Två killar sitter i gräset och läser i en bok.

Kontaktperson

En del personer behöver en extra medmänniska som kan fungera som en vän i sitt liv. Kontaktpersonen kan lyssna, ge råd och man kan hitta på roliga saker tillsammans.

Få kontaktperson

Både barn, ungdomar och vuxna kan få en kontaktperson. Det finns olika skäl till att du kan ha rätt till en kontaktperson. Det kan exempelvis handla om att du har behov av att komma i kontakt med andra människor, delta i fritidsaktiviteter och att komma ut i samhället. Du kan behöva bryta isolering, få någon som kan vara en förebild och som kan motivera dig till aktiviteter.

Bli kontaktperson

Vi söker dig som kan vara ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Ett lika betydelsefullt som givande uppdrag. Du behöver ha ett engagemang och känslomässigt utrymme för en medmänniska. Kontakta oss om du vill lämna en intresseanmälan eller vill ha mer information.

Kontaktperson – Kajsa berättar

Kajsa berättar om sitt uppdrag som kontaktperson.

Har du någon form av funktionsnedsättning och vill ansöka om (begära) stöd i form av kontaktperson? Begäran kallas den ansökan som du gör för att få stöd och service enligt LSS-lagstiftningen. Du, vårdnadshavare eller god man kan begära att få stöd och hjälp utifrån LSS. I din begäran talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av. Du kan göra din begäran skriftligt eller muntligt till LSS-handläggare på socialkontoret. De kan även hjälpa dig om du behöver hjälp med att fylla i begäran.

Blankett för begäran om insats hittar du här.

Du som är en vuxen, stabil person och har tid och engagemang till att träffa ett barn, en ungdom eller en vuxen någon eller några tillfällen per vecka kan bli kontaktperson. Vi ställer inga krav på utbildning men vill att du har ett engagemang och känslomässigt utrymme för en annan människa.

Beroende av vilka behov som finns ska du kunna träffa den du är kontaktperson till någon eller några tillfällen per vecka.

Om du vill bli kontaktperson för en person med någon form av intellektuell funktionsnedsättning, till exempel autism, Aspergers syndrom, ADHD eller Downs syndrom vänder du dig till LSS-samordnarna.

Telefonnummer: 0141-22 33 38 / 0141-22 53 66
E-post: kontakt-LSS@motala.se

Om du vill bli kontaktperson för en person som behöver stöd och hjälp under en period i livet vänder du dig till resurs- och placeringsgruppen. Det kan till exempel handla om någon med sociala problem eller ett beroende. Resurs- och placeringsgruppen utreder även familjehemjourhemkontaktfamiljer och stödfamiljer.

Telefonnummer: 0141-22 53 00
E-post: rop@motala.se

 

Kommunen kräver även ett utdrag ur belastningsregistret för dig som ska jobba som kontaktperson.

Vad du som kontaktperson gör styrs av personens intresse. Ni kan exempelvis träffas för att sitta och prata eller hitta på roliga saker.

Både barn, ungdomar och vuxna kan få en kontaktperson.

Det finns olika skäl till att någon får en kontaktperson. Det kan exempelvis handla om att personen har behov av att komma i kontakt med andra människor, delta i fritidsaktiviteter och att komma ut i samhället. Det kan finnas ett behov av att bryta isolering, få någon som kan vara en förebild och som kan motivera till aktiviteter.

Ja, du som är kontaktperson får en ersättning i form av arvode beroende på hur ofta man träffas. Det betalas även ut ersättning för kostnader vid aktiviteter. De aktiviteter och träffar ni genomför redovisas av dig som kontaktperson varje månad.

Ja, alla som är kontaktpersoner har tystnadsplikt.

Här kan du läsa mer om att ha kontaktperson.

En träff är upp till 3 timmar beroende av vad ni gör.

Träffarna kan exempelvis vara en gång i veckan eller varannan vecka.

Nej, det kostar inget att ha insatsen kontaktperson. Om ni gör aktiviteter som kostar något betalar du för dig och kontaktpersonen betalar för sig.

Vad du och din kontaktperson gör styrs av dina intressen. Ni kan exempelvis promenera, shoppa, hitta på sportaktiviteter eller se på film.

Läs mer om kontaktperson

Aktiviteter, Fritid LSS

I Motala kommun anordnas en mängd olika aktiviteter som är anpassade för den som har någon form av funktionsnedsättning och insatser inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Läs om Fritid LSS aktiviteter här.

Kontakt samordnare LSS

Hit kan du vända dig om du vill bli kontaktperson för en person med någon form av intellektuell funktionsnedsättning, till exempel autism, Aspergers syndrom, ADHD eller Downs syndrom.

Telefonnummer: 0141-22 33 38 / 0141-22 53 66
E-post: kontakt-LSS@motala.se

Kontakt Resurs- och placeringsgruppen

Hit vänder du dig om du vill bli kontaktperson för en person som behöver stöd och hjälp under en period i livet. Det kan till exempel handla om någon med sociala problem eller ett beroende. Resurs- och placeringsgruppen utreder även familjehemjourhemkontaktfamiljer och stödfamiljer.

Telefonnummer: 0141-22 53 00, E-post: rop@motala.se

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej