Två killar sitter i gräset och läser i en bok.

Kontaktperson

En del personer behöver en extra medmänniska som kan fungera som en vän i sitt liv. Kontaktpersonen kan lyssna, ge råd och man kan hitta på roliga saker tillsammans.

Det finns olika skäl till att du kan ha rätt till en kontaktperson. Det kan exempelvis handla om att du har behov av att komma i kontakt med andra människor, delta i fritidsaktiviteter och att komma ut i samhället. Du kan behöva bryta isolering, få någon som kan vara en förebild och som kan motivera dig till aktiviteter. Din kontaktperson har naturligtvis tystnadsplikt så att du kan prata om ämnen som är känsliga.

Det kostar inget att ha insatsen kontaktperson. Om ni gör aktiviteter som kostar något betalar du för dig och kontaktpersonen betalar för sig.

Kontaktpersonen är en person som är särskilt utsedd för att hen har ett intresse och engagemang att hjälpa andra människor. Kontaktpersonen är tillgänglig på sin fritid och har inte några formella krav på särskild kompetens.

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du få en kontaktperson som en insats enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Här kan du läsa mer om vilka som har rätt till insatser enligt LSS.

Syftet med kontaktperson via LSS är du kan få någon att umgås med om du på grund av din funktionsnedsättning är isolerad och saknar kontakt med anhöriga och vänner. Stödet får du genom en engagerad privatperson med engagemang och intresse för andra människor.

Begäran kallas den ansökan som du, vårdnadshavare eller god man gör för att få stöd och service enligt LSS-lagstiftningen. I din begäran talar du om vilken eller vilka insatser du har behov av. Du kan göra din begäran skriftligt eller muntligt till LSS-handläggare på socialkontoret. De kan även hjälpa dig om du behöver hjälp med att fylla i begäran.

Blankett för begäran om insats hittar du här.

Om du behöver stöd av andra skäl

Även om du inte har en funktionsnedsättning kan du få en kontaktperson om du behöver extra stöd i vardagslivet. För ungdomar kan det exempelvis handla om att bryta isolering eller komma ut och delta i aktiviteter. För vuxna är det mer fokus på att få hjälp med strukturer kring ekonomi, boende och fritid. Kontaktpersonen kan också fungera som en lots, det vill säga en stödjande kontakt i personliga angelägenheter och myndighetskontakter.

För att få kontaktperson vänder du dig till socialkontoret och ansöker om detta. Hur ofta ni ska träffas och vilka aktiviteter som du och din kontaktperson ska göra utgår från den genomförandeplan som upprättats. Den upprättas tillsammans med din socialsekreterare på socialkontoret.

Ansök via blanketten som du hittar här.

Du som är en vuxen, stabil person och har tid och engagemang att träffa ett barn, en ungdom eller en vuxen någon eller några tillfällen per vecka kan bli kontaktperson. Vi ställer inga krav på utbildning men vill att du har ett engagemang och känslomässigt utrymme för en annan människa.

Beroende av vilka behov som finns ska du kunna träffa den du är kontaktperson till någon eller några tillfällen per vecka. Vad du som kontaktperson gör styrs av personens behov och intresse. Ni kan exempelvis träffas för att sitta och prata eller hitta på roliga saker.

Kontaktperson enligt LSS

Om du vill bli kontaktperson för en person med någon form av intellektuell funktionsnedsättning, till exempel autism, Aspergers syndrom, ADHD eller Downs syndrom vänder du dig till LSS-samordnarna.

Telefonnummer: 0141-22 33 38 / 0141-22 53 66
E-post: kontakt-LSS@motala.se

Kontaktperson enligt Socialtjänstlagen

Om du vill bli kontaktperson för en person som behöver stöd och hjälp under en viss period i livet vänder du dig till resurs- och placeringsgruppen. Det kan till exempel handla om någon med sociala problem eller ett beroende. Resurs- och placeringsgruppen utreder även familjehem, jourhem, kontaktfamiljer och stödfamiljer.

Telefonnummer: 0141-22 53 00
E-post: rop@motala.se

Kommunen kräver även ett utdrag ur belastningsregistret för dig som ska jobba som kontaktperson.

Ersättning

Du som är kontaktperson får en ersättning i form av arvode. Det betalas även ut ersättning för kostnader vid aktiviteter.

Om du är kontaktperson enligt Socialtjänstlagen får du, förutom arvodet, en generell omkostnadsersättning. Du kan även få ytterligare ersättning för egna utlägg som krävs för att ni ska kunna genomföra aktiviteter i genomförandeplanen.

Läs mer

Människor dansar på disco

Aktiviteter för dig med funktionsnedsättning

I Motala kommun anordnas en mängd olika aktiviteter som är anpassade för den som har någon form av funktionsnedsättning och insatser inom LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa

Här kan du läsa mer om vilket stöd Motala kommun kan erbjuda dig som drabbas av psykisk ohälsa som påverkar ditt vardagsliv.

Min insats

På Socialstyrelsens webbplats Min insats kan du läsa om andra som har frivilliga uppdrag, exempelvis som kontaktperson, och vad det har betytt för dem

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej