Stöd till flerspråkiga föräldrar

I Motala kommun har vi tagit ett helhetsgrepp kring stödet till flerspråkiga föräldrar. Stödet är ett samarbete mellan förskolan, skolan, socialtjänsten och Studiefrämjandet.

Barns framtidsutsikter och skolprestationer påverkas av föräldrars inkludering i samhället. Med rätt stöd hemifrån ökar barnets möjligheter att lyckas i skolan och vidare ut i arbetslivet. Föräldrastödet ska bidra till ökad kunskap och större förståelse för barns utveckling och hälsa och ett föräldraskap i Sverige.

Vi erbjuder olika föräldrautbildningar som ger stöd i föräldrarollen från att barnet går i förskolan till gymnasiet.

Det övergripande målet är aktiva, delaktiga och trygga föräldrar i ett nytt land.

Film – Samordnat föräldrastöd till flerspråkiga

Filmen beskriver i ord och bild föräldrarnas viktiga roll i integrationen och vilket stöd flerspråkiga föräldrar och familjer kan erbjudas i Motala kommun.

Kontakt

Susanna Asknert
Samordnare
E-post: susanna.asknert@motala.se
Telefon: 0141-22 51 77

Miia Jensen
Samordnare
E-post: miia.jensen@motala.se
Telefon: 0141-22 34 57

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • JaNej