Kontaktfamilj

En kontaktfamilj tar emot ett barn i sitt hem några dygn varje månad. Omfattningen varierar utifrån hur behovet ser ut men vanligtvis rör det sig om någon eller några helgvistelser per månad.

Kontaktfamilj erbjuds som frivillig insats till barn och ungdomar med behov av extra stöd och stimulans. Det kan exempelvis handla om behovet av miljöombyte, att få chansen att träffa andra vuxna och få stöd till en aktiv fritid. Föräldrar till barnen som erbjuds en kontaktfamilj behöver stöd och avlastning i sin föräldraroll.

Bli kontaktfamilj

Är du intresserad av att bli kontaktfamilj? Hör av dig till oss om du vill lämna en intresseanmälan eller få mer information.

Kontaktfamilj – Karin berättar

Karin berättar om uppdraget som kontaktfamilj.

Läs mer om kontaktfamilj

  • Familjehem Sverige är en nationell tjänst för dig som vill söka som och veta mer om familjehem. Tjänsten är utvecklad av SKL, Sveriges kommun och landsting.
  • Familjehemmens Riksförbund arbetar för att ta tillvara, stödja och ge möjlighet till utveckling för kontakt- och familjehem. Riksförbundet anordnar bland annat inspirationsdagar och utbildningar för er som är familjehem.
  • Familjevårdens Centralorganisation (FaCO) är en ideell organisation och vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Även här kan ni få hjälp och inspiration för att kunna ge barn och ungdomar ett så bra stöd som möjligt.

Ja, som kontaktfamilj ersätts ni ekonomiskt. Dels för den insats ni gör och dels för de omkostnader som det innebär.

Den ekonomiska ersättningen är uppdelad i två delar – en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodet utgör ersättning för er insats och beräknas utifrån uppdragets omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka barnets kostnader, exempelvis mat och aktiviteter. Ersättning baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Kontakt

Vi söker dig som kan vara ett stöd och en vän för ett barn eller en ungdom. Ett lika betydelsefullt som givande uppdrag. Kontakta oss om du vill lämna en intresseanmälan eller få mer information.

Socialkontoret, Resurs- och placeringsgruppen
Telefonnummer: 0141-22 53 00
E-post: rop@motala.se

Resurs- och placeringsgruppen utreder:

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej