Jourhem

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar för boende akut. Barn och ungdomar kan placeras i jourhem under tiden det pågår en utredning inom socialtjänsten.

Tiden för en placering varierar från något dygn upp till ett halvår. Som jourhem är man anställd av socialtjänsten att alltid vara redo att ta emot ett barn eller en ungdom. Det innebär ett nära samarbete med barnets föräldrar, övrigt nätverk, skola och socialtjänst. Jourhemmen erbjuds handledning och utbildning under placeringens gång. Ett krav är att en vuxen finns tillgänglig i hemmet.

Bli jourhem

Är du intresserad av att bli jourhem? Kontakta oss via e-post eller telefon om du vill lämna en intresseanmälan eller ha mer information.

Jourhem – Marja berättar

Marja berättar om uppdraget som jourhem.

Läs mer om jourhem

  • Familjehem Sverige är en nationell tjänst för dig som vill söka som och veta mer om familjehem. Tjänsten är utvecklad av SKL, Sveriges kommun och landsting.
  • Familjehemmens Riksförbund arbetar för att ta tillvara, stödja och ge möjlighet till utveckling för kontakt- och familjehem. Riksförbundet anordnar bland annat inspirationsdagar och utbildningar för er som är familjehem.
  • Familjevårdens Centralorganisation – FaCO är en ideell organisation och vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Även här kan ni få hjälp och inspiration för att kunna ge barn och ungdomar ett så bra stöd som möjligt.

Ja, som jourhem får ni en fast ersättning från kommunen oavsett om ni har en placering eller inte. Den ekonomiska ersättningen är uppdelad i två delar – en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodet utgör ersättning för er insats och är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka barnets kostnader. Ersättning baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Kontakt

Vi söker dig som kan vara ett stöd och en vän för ett barn eller en ungdom. Ett lika betydelsefullt som givande uppdrag. Kontakta oss om du vill lämna en intresseanmälan eller ha mer information.

Socialkontoret, Resurs- och placeringsgruppen
Telefonnummer: 0141-22 53 00
E-post: rop@motala.se

Resurs- och placeringsgruppen utreder:

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej