Familj står tillsammans framför sitt hus.

Kontaktfamilj, fosterhem

Familjehem

När barn och ungdomar inte kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, så kallat familjehem. Detta kallades tidigare fosterhem.

Familjehem är en vanlig familj som tar emot och har det dagliga ansvaret för ett barn eller en ungdom. En del barn växer upp i sitt familjehem och bor där tills de flyttar till eget boende. Andra bor i familjehemmet en kortare period och flyttar sedan tillbaka till sin ursprungsfamilj.

Få familjehem

Barn och ungdomar som saknar en trygg och fungerande hemsituation kan behöva familjehem. I en del fall beror detta på att föräldrar saknar förmågan att ge tillräcklig omsorg och omvårdnad. Det kan bero på sjukdom, missbruk eller bristande förmåga. I andra fall finns konflikter mellan föräldrar och barn som gör att barn inte kan bo hemma.

Familjehemsplaceringar sker oftast som en frivillig insats enligt socialtjänstlagen – SoL. Det innebär att föräldrar och barn lämnar samtycke. I vissa fall får socialtjänsten omhänderta barn och ungdomar mot deras och föräldrarnas vilja. Det görs då enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga – LVU.

Bli familjehem

Är du intresserad av att bli familjehem? Hör av dig till oss om du vill lämna en intresseanmälan eller ha mer information.

Familjehem – Linda och Jonny berättar

Läs mer om familjehem

  • Familjehem Sverige är en nationell tjänst för dig som vill söka som och veta mer om familjehem. Tjänsten är utvecklad av SKL, Sveriges kommun och landsting.
  • Familjehemmens Riksförbund arbetar för att ta tillvara, stödja och ge möjlighet till utveckling för kontakt- och familjehem. Riksförbundet anordnar bland annat inspirationsdagar och utbildningar för er som är familjehem.
  • Familjevårdens Centralorganisation – FaCO är en ideell organisation och vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Även här kan ni få hjälp och inspiration för att kunna ge barn och ungdomar ett så bra stöd som möjligt.

Ni behöver ha ett engagemang och känslomässigt utrymme för utsatta barn och ungdomar.

Vi ställer inga krav på utbildning men vill att ni kan erbjuda en trygg miljö.

Ja, som familjehem erbjuds ni handledning och utbildning under placeringens gång. Ni kan alltid kontakta handläggarna på Resurs- och placeringsgruppen för att få stöd och hjälp.

Ja, som familjehem ersätts ni ekonomiskt. Dels för den insats ni gör och dels för de omkostnader som det innebär.

Den ekonomiska ersättningen är uppdelad i två delar – en arvodesdel och en omkostnadsdel. Arvodet består av en ersättning för er insats och beräknas utifrån uppdragets omfattning. Arvodet är skattepliktigt. Omkostnadsersättningen ska täcka barnets kostnader.

Ersättning baseras på rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Kontakt

Vi söker dig som kan vara ett stöd och en vän för ett barn eller en ungdom. Ett lika betydelsefullt som givande uppdrag. Kontakta oss om du vill lämna en intresseanmälan eller ha mer information.

Socialkontoret, Resurs- och placeringsgruppen
Telefonnummer: 0141-22 53 00
E-post: rop@motala.se

Resurs- och placeringsgruppen utreder:

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej