Svårigheter i den egna familjen kan göra att barn, ungdomar och vuxna behöver stöd av en annan familj eller person. Stöd kan ges genom exempelvis kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem (tidigare kallat fosterfamilj eller fosterhem) eller genom jourhem.

För att kunna ge stöd behöver vi dig som har engagemang och utrymme för utsatta barn och ungdomar. Vilket stöd som behövs varierar. Det kan vara allt från några enstaka träffar med en person till att barnet eller ungdomen behöver flytta till en annan familj för en längre eller kortare tid.

Vi behöver personer som kan tänka sig att bli:

Behovet av personer och familjer som kan göra en insats genom att ge stöd och hjälp är stort. Vi ställer inga krav på utbildning men vill att ni kan erbjuda en trygg miljö.

Ni behöver ha ett engagemang och känslomässigt utrymme för utsatta barn och ungdomar.

Vi ställer inga krav på utbildning men vill att ni kan erbjuda en trygg miljö.

Ni behöver ha ett engagemang och känslomässigt utrymme för utsatta barn och ungdomar.

Vi ställer inga krav på utbildning men vill att ni kan erbjuda en trygg miljö.

Ni behöver ha ett engagemang och känslomässigt utrymme för utsatta barn och ungdomar.

Som jourhem är man anställd av socialtjänsten att alltid vara redo att ta emot ett barn eller en ungdom. Ett krav är att en vuxen finns tillgänglig i hemmet. Vi ställer inga krav på utbildning men vill att ni kan erbjuda en trygg miljö.

Kontakta socialkontoret

Vi söker dig som kan vara ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Ett lika betydelsefullt som givande uppdrag.

Vill du lämna en intresseanmälan eller vill ha mer information kan du nå oss på Resurs- och placeringsgruppen via:

Telefonnummer: 0141-22 53 00
E-post: rop@motala.se

Resurs- och placeringsgruppen utreder:

Läs mer

  • Familjehem Sverige är en nationell tjänst för dig som vill söka som och veta mer om familjehem. Tjänsten är utvecklad av SKL, Sveriges kommun och landsting.
  • Familjehemmens Riksförbund arbetar för att ta tillvara, stödja och ge möjlighet till utveckling för kontakt- och familjehem. Riksförbundet anordnar bland annat inspirationsdagar och utbildningar för er som är familjehem.
  • Familjevårdens Centralorganisation – FaCO är en ideell organisation och vänder sig till familjehem, jourhem och kontaktfamiljer. Även här kan ni få hjälp och inspiration för att kunna ge barn och ungdomar ett så bra stöd som möjligt.
  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej