MiniMaria

MiniMaria är till för dig som är upp till 26 år och har bekymmer eller frågor som handlar om alkohol eller narkotika. Du kan ringa vår mottagningstelefon på telefonnummer 010-104 69 22.

På MiniMaria kan du som är ung (upp till 26 år) få råd, stöd och behandling. Även du som är förälder, vän eller närstående kan vända dig till oss för att få råd om du är orolig. Hos oss kan du träffa socionomer, sjuksköterskor och läkare.

Du som har varit inblandad i en brottshändelse kan via MiniMaria också få hjälp i form av medling. Medling betyder att du kan ha en dialog med de inblandade med hjälp av en opartisk medlare för att prata om det som har hänt.

Är jag i riskzonen?

Ofta kan det vara svårt att avgöra om man själv, eller någon man känner är i riskzonen när det gäller alkohol eller narkotika. Det är faktiskt inte alltid så som många tror; att alkohol och andra droger är något man fritt väljer att använda eller inte använda.

 • Du kanske har försökt sluta men inte lyckats?
 • Du kanske använder alkohol eller andra droger för att minska din ångest?
 • Du kanske har börjat fundera över ditt användande och vill ha mer information?
 • Dina föräldrar bråkar med dig för att de tycker att du dricker för mycket?
 • Dina skolresultat påverkas möjligtvis av hur du festar?

Vem kan få hjälp på MiniMaria?

 • Du som är upp till 26 år och har frågor eller bekymmer som rör alkohol och andra droger
 • Du som är orolig över att ditt barn, släkting eller kompis använder alkohol och/eller andra droger på ett sätt som är skadligt.
 • Du som arbetar med barn och unga vuxna och är orolig för någon ung persons användande av alkohol och/eller andra droger.

MiniMaria arbetar även med Ungdomstjänst som är en straffpåföljd som socialkontoret ansvarar för.

Du som vill ha hjälp är välkommen att kontakta MiniMaria. Du kan komma själv eller tillsammans med någon du känner. Alla besök på MiniMaria är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

MiniMaria är ett samarbete mellan Motala kommun och Region Östergötland.

Kontakta MiniMaria

Vi finns på Bispmotalagatan 9 (högst upp)

Telefonnummer 010-104 69 22

Växel 0141-22 50 00

E-post: minimaria@motala.se

Postadress:
Motala kommun
MiniMaria
591 86 Motala

Du som är ungdom upp till 26 år har frågor eller bekymmer med alkohol och/eller narkotika kan få hjälp här.

Även du som är förälder, vän eller närstående kan vända dig till oss för att få råd om du är orolig.

På MiniMaria kan du träffa socionomer, sjuksköterskor och läkare. Vi kan ge dig som är ung råd, stöd och behandling.

Alla besök på MiniMaria är kostnadsfria.

Ja, alla som arbetar på MiniMaria har tystnadsplikt.

Ungdomstjänst är en straffpåföljd som socialkontoret har huvudansvaret för. Motala kommun erbjuder ungdomstjänst för dig som är 15-18 år eller i särskilda fall upp till 21 år.

Ungdomstjänst döms i lägst 20 och högst 150 timmar och består av två delar – oavlönat arbete och annan särskilt anordnad verksamhet i form av en samtalsserie.

Ungdomstjänst – det oavlönade arbetet

Syftet är att du ska få möjlighet att ta del av andra människors livsvillkor och på så sätt få en ökad förståelse. Arbetet ska främst utföras inom en kommunal eller annan samhällsinriktad verksamhet, till exempel någon frivillig- eller ideell organisation.

Du får en handledare på arbetsplatsen. Handledarens uppgift är att visa och stötta dig i arbetet och vara en vuxen förebild.

För dig som ska genomföra arbetet under dagtid, i första hand under lov, används arbetslagen på Centrum för arbete och vuxnas lärande (CAV).

För dig som genomför ungdomstjänsten på kvällar och helger används andra delar av kommunen eller frivillig- och ideella organisationer.

Ungdomstjänst – samtalsserien

I Motala kommun är det MiniMaria som arbetar med samtalsserien. Syftet är att du ska ges möjlighet att reflektera och diskutera kring din livssituation och det aktuella brottet. Du ska hitta strategier för att kunna leva ett bra och meningsfullt liv utan kriminalitet.

Hur mycket tid tar samtalserien?

Samtalsserien tar 7,5 timme av det totala antalet dömda timmar, fördelat på 10 träffar á 45 minuter.

Första träffen är ett uppstartsmöte med dig, vårdnadshavare, ansvarig socialsekreterare, MiniMaria och Ung Resurs. Sista träffen är ett avslutningsmöte med samma deltagare som vid första samtalet och eventuell handledare och mentor.

Mentorskap

Du utser en mentor vid det första individuella samtalet. Mentorn kan vara en vårdnadshavare eller annan vuxen som du har en nära relation med. Mentorn ska delta vid några av träffarna och där fungera som stöd för dig

Vad innehåller samtalsserien?

Vi arbetar i huvudsak utifrån fem olika teman:

 • Brott och dess konsekvenser– det aktuella brottet och kriminalitet i stort
 • Återfallsprevention – att finna strategier för att förhindra återfall i brott
 • Alkohol och andra droger
 • Familj och relationer
 • Etik och moral

Ibland gör vi studiebesök inom ramen för dessa teman.

Om du inte fullföljer de olika delarna i ditt straff återrapporterar ansvarig socialsekreterare till åklagare.

Du kan vända dig till Ungdomshälsan för att få råd och stöd fram till den dagen du fyller 26 år.

Här samarbetar personer från olika verksamheter för att hjälpa dig. Du kan träffa barnmorska, sjuksköterska, kurator och behandlingssekreterare.

Vi finns på Bispmotalagatan 9 i Motala.

Du når oss på telefonnummer 010-104 76 90 eller via 1177.se

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej