Ungdomsmottagning

Ungdomsmottagning

Du som är barn eller ungdom, både tjejer och killar, kan behöva olika typer av hjälp. Det kan exempelvis vara hjälp med preventivmedel, samtal om svåra frågor eller hjälp med att få svar på frågor som handlar om hur du mår.

Det finns olika mottagningar beroende på vilken typ av hjälp och stöd du behöver.

Ungdomshälsan

Genom Ungdomshälsan kan du bland annat få hjälp med preventivmedel, frågor om hälsa och livsstil och samtal om sådant som kan kännas jobbigt.

MiniMaria

MiniMaria kan du som är ung få råd, stöd och behandling. Även du som är förälder, vän eller närstående kan vända dig till oss för att få råd om du är orolig.

Elevhälsan

Genom Elevhälsan kan du som går i grundskola eller gymnasiet få stöd och hjälp. Elevhälsan har specialpedagoger, kuratorer, psykologer, skolsköterskor och skolläkare i sin organisation.

Barncentrum

Barncentrum vänder sig till dig som är 0-18 år. Du och dina föräldrar eller närstående kan du få olika former av stöd och hjälp beroende av vad vilka behov som finns.

Hur ska jag veta var jag kan hitta rätt hjälp och stöd?

Det kan ibland vara svårt att veta var man ska vända sig för att få rätt hjälp. Det finns många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Via sökfunktionen eller via Vårdguiden 1177 hittar du svar på många frågor och problem som är vanliga hos barn och unga.

Även du som förälder eller närstående kan ta kontakt om du är orolig för någon som är ung. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

All hälso- och sjukvård är gratis för barn och ungdomar under 20 år. De gäller både regionens vårdmottagningar och de privata vårdmottagningar som har avtal med Region Östergötland.

Ungdomshälsan

Du kan vända dig till Ungdomshälsan för att få råd och stöd fram till den dagen du fyller 26 år.

Här samarbetar personer från olika verksamheter för att hjälpa dig. Du kan träffa barnmorska, sjuksköterska, kurator och behandlingssekreterare.

Vi finns på Bispmotalagatan 9 i Motala.

Du når oss på telefonnummer 010-104 76 90 eller via 1177.se

MiniMaria

MiniMaria vänder sig till unga upp 26 år som har bekymmer med alkohol och/eller narkotika.

Vi kan ge dig som är ung råd, stöd och behandling. Även du som är förälder, vän eller närstående kan vända dig till oss för att få råd om du är orolig.

Alla besök på MiniMaria är kostnadsfria och vi har tystnadsplikt.

Tre barn och ungdomar som sitter på kanten vid vattnet.

BarnCentrum

BarnCentrum finns till för barn och unga mellan 0-18 år, föräldrar och anhöriga. Även du som jobbar med barn och unga är välkommen att kontakta oss.

Här kan du bland annat få rådgivande samtal, delta i någon av våra stödgrupper eller få utbildning i form av exempelvis COPE.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej