Ekonomi och socialbidrag

Om du har ekonomiska problem som inte går att lösa på annat sätt så kan du och din familj ha rätt att få försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd kallades tidigare för socialbidrag och är en tillfällig ekonomisk hjälp. För att få det krävs att du först gjort vad du kan för att lösa situationen på annat sätt. Till exempel:

 • att du sökt annat slags ekonomiskt stöd som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag och sjukpenning
 • att du som är arbetslös är inskriven på arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete

Ansökan om försörjningsstöd

Om du vill ansöka om ekonomiskt bistånd kontaktar du oss i ekonomimottagningen. Ring 0141-22 50 00 och be att få bli kopplad till ekonomimottagningen. Vi har telefontid måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar klockan 9:30-11.30.

Vi ställer då frågor om hur din situation ser ut för att du ska få rätt hjälp. Vi berättar också vilka handlingar som behövs för att vi ska kunna fatta ett beslut. Det är bra om du förbereder dig genom att ta fram information om dina inkomster och utgifter innan du kontaktar oss.

E-tjänst för ansökan om försörjningsstöd

Det finns också en e-tjänst som du kan använda för att ansöka om försörjningsstöd. I e-tjänsten kan du ansöka om försörjningsstöd, bifoga handlingar, se status på ditt ärende, samt se om du får pengar och i så fall hur mycket. För att använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation och tillgång till dator, surfplatta eller smartphone.  För att använda e-tjänsten måste du först ha varit i kontakt med ekonomihandläggare på socialkontoret.

I instruktionsfilmen nedan får du mer information om hur e-tjänsten fungerar. Du kan också ta kontakt med din handläggare på ekonomiskt bistånd om du har några frågor.

Servicegaranti för ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd har vi en servicegaranti. Den innebär bland annat att:

 • om du är i en akut ekonomisk situation erbjuds du besök och personlig kontakt med socialsekreterare samma dag.
 • du får ett beslut inom 10 arbetsdagar räknat från dagen din ansökan är fullständig.

Ja, du kan få ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) om du uppfyller alla följande punkter:

 • Du har börjat söka arbete i god tid innan sommarlovet; tidigt på terminen.
 • Du kan skriftligt redovisa vilka arbeten du sökt med datum, arbetsgivare, var du hittat jobbet, hur du sökt (skriftligt/ muntligt) och hur det gått.
 • Du har studerat under föregående termin och sökt studier inför nästa termin.
 • Du vistas i kommunen under sommarlovet.
 • Du saknar möjlighet att försörja dig.
 • Du fortsätter att aktivt söka jobb under sommarlovet.

Har du barn förväntas du söka inom pendlingsavstånd, hela Östergötland. Har du inte barn förväntas du söka i hela Sverige.

Läs här om hur du söker ekonomiskt bistånd.

Hör av dig till oss i god tid innan behovet uppstår. Du ansöker om ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) för varje månad i förväg. Efter att du ringt vår mottagning skickas ansökningshandlingarna till dig eller fylls i vid besök som bokas om du eller vi önskar. Du når mottagningen via kommunens växel på telefonnummer 0141-22 50 00, begär ekonomimottagningen. Telefontider har vi alla dagar klockan 10.00 till 11.30, utom onsdag.

Du kan också ansöka via en e-tjänst. Mer information hittar du här.

Du får ett beslut om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) inom 10 arbetsdagar räknat från dagen din ansökan är fullständig.

Om du är i en akut ekonomisk situation erbjuds du besök och personlig kontakt med socialsekreterare samma dag. Du når oss i ekonomimottagningen via växeln på 0141-22 50 00.

Försörjningsstödet består av dels riksnormen, dels skäliga kostnader utanför riksnormen. I riksnormen ligger kostnader som är någorlunda lika för alla. Till exempel ingår kostnader för mat, kläder och hygien.

På Socialstyrelsens webbplats kan du få svar på frågor om försörjningsstöd. Där kan du också göra en förenklad provberäkning av försörjningsstöd för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

På Socialstyrelsens webbplats kan du få svar på frågor om försörjningsstöd. Där kan du också göra en förenklad provberäkning av försörjningsstöd för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Kontakta socialkontoret

Har du frågor eller vill ansöka om ekonomiskt bistånd kan du kontakta oss på socialkontorets ekonomimottagning. Förbered dig genom att ta fram information om dina inkomster och utgifter innan du kontaktar oss.

Växel: 0141-22 53 00

Telefontider: måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9:30 – 11:30

E-post: socialkontoret@motala.se

Besöksadress och postadress: Drottninggatan 5, 591 35 Motala

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej