Projekt Visa

Projekt Visa – Varaktig inkludering i samhälle och arbetsmarknad – syftar till att få långtidsarbetslösa närmare arbetsmarknaden.

ESF-flaggaAtt inte inkluderas på arbetsmarknaden kan leda till utanförskap, begränsad autonomi och leda till ytterligare ohälsa och oförmåga hos individen.

För att motverka det bedrivs projektet Visa. Det ska genomföras på ett innovativt sätt och med individuella lösningar. Det ska även ge underlag för långsiktig strukturell påverkan hos berörda samhällsaktörer.

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden tillsammans med Motala kommun och Linköpings kommun.

I Motala kommun ingår ekonomigrupp och vuxengrupp på social kontoret, Vuxencentrum och daglig verksamhet.

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej