Överförmyndarnämnden har till uppgift att kontrollera förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Syftet är att förhindra att personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Länsstyrelsen granskar överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner har det politiska ansvaret för överförmyndarverksamheten. För den gemensamma nämndens räkning finns en tjänstemannaorganisation som benämns överförmyndarkansliet. Kansliet har ansvaret för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planera och i övrigt administrera den verksamhet nämnden ansvarar för.

Länsstyrelsen ska inspektera överförmyndarna/-nämnderna varje år. Endast i undantagsfall får länsstyrelsen avstå från en inspektion. Inspektionen ska då genomföras följande år. Vid inspektionerna ska Länsstyrelsen granska om överförmyndarnämndens handläggning följer reglerna i föräldrabalken och även i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt. (enligt 20 § förmynderskapsförordningen). Du kan läsa mer på Länsstyrelsens hemsida.

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndarnamnden@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök:
Besök bokas enligt överenskommelse.

Fax:
0141-21 15 22

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej