allvarlig kvinna som pratar i telefon.

Klagomål på god man eller förvaltare

Här kan du läsa om hur du framför klagomål på en god man och förvaltare (ställföreträdare).

Överförmyndarnämnden kan uppmärksammas om eventuellt felaktigt beteende eller misskötsel av uppdraget som god man eller förvaltare (ställföreträdare) på olika sätt. Oftast sker det av huvudmannen själv, anhöriga eller via personal på boende eller hemtjänst.

Klagomål utreds av överförmyndarkansliet

När det kommer in klagomål på en ställföreträdare, utreds det av överförmyndarkansliet. Ställföreträdaren ges alltid tillfälle att skriftligen bemöta klagomålet. När dennes yttrande kommit in till överförmyndarkansliet beslutas det om någon åtgärd behöver vidtas.

Lämna in klagomål

För att ditt klagomål ska kunna handläggas, ska du skriftligen lämna det till överförmyndarkansliet genom att fylla i blankett Klagomål på ställföreträdare (PDF 129 kB). Du kan också be någon annan i din omgivning att hjälpa dig att fylla i klagomålet.

Kontakta verksamheten

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid
08:00-13:00 alla dagar (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök
Besök bokas enligt överenskommelse.

Postadress
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej