Här finner du information om särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Det är normalt sett föräldrarna som är vårdnadshavare och förmyndare för sina barn tills de fyller 18 år. Om ett barns föräldrar inte finns tillgängliga av olika orsaker, exempelvis avlidit, brister i omsorgen eller är ensamkommande barn som fått uppehållstillstånd i landet (permanent eller tillfälligt) utses en särskilt förordnad vårdnadshavare. En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen försörjningsskyldighet gentemot barnet. Däremot ska denne bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning. Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare regleras i föräldrabalkens regler.

Socialnämnden utreder

Det är socialnämnden som ansvarar för att utreda och bedöma lämpligheten vid rekrytering av den som vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare. Efter utredning ansöker socialtjänsten till tingsrätten som beslutar om ett eventuellt förordnande. Därefter sänds beslutet till socialtjänsten och överförmyndarnämnden. Läs mer om särskilt förordnad vårdnadshavare.

Tillsyn

Efter beslut i tingsrätten blir en särskilt förordnad vårdnadshavare med automatik också förordnad förmyndare för barnet. I egenskap av förmyndare står särskilt förordnade vårdnadshavare under överförmyndarnämndens tillsyn.

Rätt till arvode?

För den del som avser förmynderskapet kan ett arvode erhållas. Det är överförmyndarnämnden som fattar beslut i denna del.

Upphörande av förordnandet

Förordnandet upphör per automatik när barnet fyller 18 år. Om en särskilt förordnad vårdnadshavare vill bli entledigad från sitt uppdrag görs det på egen begäran genom ansökan till tingsrätten. Fram till dess att rätten meddelat beslut eller dom i målet, kvarstår den särskilt förordnade vårdnadshavaren tills en annan har förordnats.

Om en särskilt förordnad vårdnadshavare i sitt uppdrag gör sig skyldig till missbruk, försummelse eller av någon annan orsak inte längre är lämplig, entledigas denne från uppdraget. Frågan prövas av rätten efter ansökan från socialnämnden.

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndarnamnden@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök:
Besök bokas enligt överenskommelse.

Fax:
0141-21 15 22

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej