en hand som håller i en penna och skriver på ett dokument.

Som ställföreträdare ska du ansöka om samtycke från överförmyndarnämnden när du behöver göra större åtgärder för huvudmannen. Samtycke från huvudmannen krävs om du är förordnad som god man men inte som förvaltare.

Överförmyndarnämndens och huvudmannens samtycke

När större åtgärder ska göras för huvudmannens räkning krävs att ställföreträdaren ansöker om samtycke från överförmyndarnämnden. Det kan röra sig om:

 • Uttag från överförmyndarspärrat konto.
 • Placering av huvudmannens medel i aktier, andra värdepapper, kapital- och pensionsförsäkring och andra placeringsformer (vissa placeringsformer är undantagna från detta krav).
 • Utlåning av huvudmannens medel.
 • Köp, byte, försäljning, pantsättning och inteckning av fast egendom eller tomträtt.
 • Köp, byte, försäljning och pantsättning av bostadsrätt.
 • Arvskifte, bodelning och ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo.
 • Upptagande av lån för huvudmannens räkning (nödlösning), ställande av huvudmannens egendom som säkerhet för lån med mera.

Huvudmannens samtycke

Som god man krävs att huvudmannens samtycker till dina handlingar. Det gäller inte om du är förvaltare, om huvudmannens tillstånd är sådant att samtycke inte kan inhämtas eller löpande utgifter såsom:

 • hyra,
 • el,
 • kost och omvårdnad,
 • läkar-/tandvård,
 • medicin,
 • kroppsvård,
 • försäkringar,
 • skatt samt
 • arvode med mera.

För att avgöra om huvudmannens tillstånd utesluter samtycke kan ett läkarintyg krävas. Om en god man inte skulle ha huvudmannens samtycke när det krävs kan det som den gode mannen har gjort komma att betraktas som ogiltigt. Den gode mannen kan även bli skadeståndsskyldig.

Köp av aktier och värdepapper

För att förhindra spekulation och riskfyllda placeringar av huvudmannens medel så gäller vissa regler och principer enligt föräldrabalken. Dessa regler är viktiga att uppmärksamma då det i vissa fall kräver överförmyndarnämndens samtycke.

Här nedan finner du information och blanketter:

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndarnamnden@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök:
Besök bokas enligt överenskommelse.

Fax:
0141-21 15 22

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej