ett leksakshus bland sedlar.

Som ställföreträdare ska du bevaka huvudmannens rätt vid köp eller försäljning av bostadsrätt eller fastighet.

Ansök om samtycke hos överförmyndarnämnden

När huvudmannen köper eller säljer bostadsrätt eller fastighet ska ställföreträdaren ansöka om samtycke hos överförmyndarnämnden, bevaka huvudmannens rätt och samråda med huvudmannen och nära anhöriga. Be dem lämna skriftliga yttranden över deras inställning De nära anhöriga har inte vetorätt men det är viktigt att veta vad de anser. Om huvudmannen förstår vad saken gäller kan du inte mot dennes vilja sälja. Om yttrande inte kan inhämtas av huvudmannen så krävs ett läkarintyg.

Tillsammans med ansökan till överförmyndarnämnden ska du bifoga de handlingar som är relevanta i sammanhanget, framgår också i ansökningsblanketten.

Inkommen ansökan utreds av en handläggare på överförmyndarkansliet. Därefter tas ärendet upp i överförmyndarnämnden för beslut. Om nämnden samtycker gäller beslutet under sex månader från beslutsdatum. Beslutet skickas till ställföreträdaren och till mäklaren. Som ställföreträdare är du behörig att överklaga överförmyndarnämndens beslut. Samråd med huvudmannen i denna del. Ibland kan han eller hon förstå och skriva under överklagandet själv.

Om huvudmannen ska ta över ett lån behövs ett särskilt samtycke från överförmyndarnämnden.

Viktigt att tänka på:

 • Är det fråga om en hyresrätt som ska sägas upp kontrollera uppsägningstiden och gör den skriftligt.
 • Innan du skriver under överlåtelseavtal för huvudmannens räkning,
  • låt en oberoende värderingsman undersöka bostaden samt
  • försäkra dig om, att villkoren (till exempel köpesummans storlek) är godtagbara. Samråd med huvudmannen i denna del. Ibland kan han eller hon förstå och skriva under själv.
 • Anlita mäklare vid försäljning av bostadsrätt eller fastighet. Bevaka att bostadsrätten eller fastigheten bjuds ut på den öppna marknaden. Begär därefter av mäklaren bevis på att egendomen varit ute på öppna marknaden och att budgivning har skett.
 • Sänd in bevis på insättning samt en kopia på likvidavräkning (betalningen), om sådan finns, till överförmyndarkansliet. Se direkt till att summan sätts in på ett av huvudmannens överförmyndarspärrade konton (under förutsättning att överförmyndarnämnden samtyckt och försäljningen genomförts).
 • För anteckningar om dina åtgärder, körjournal och liknande.

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndarnamnden@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök:
Besök bokas enligt överenskommelse.

Fax:
0141-21 15 22

 • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 • Ja   Nej