benen på en person som går på en gångväg bland höstlöv.

Du som är ställföreträdare har rätt att på begäran bli entledigad från ditt uppdrag

Begäran om entledigande ska ske skriftligen och vara undertecknad av dig. Ditt uppdrag som ställföreträdare kvarstår tills överförmyndarkansliet har förordnat en ny ställföreträdare för huvudmannen eller att det upphör genom beslut i tingsrätten.

I de fall behov av ställföreträdare kvarstår kontaktar handläggaren en ny ställföreträdare. Denne kommer då att få dina kontaktuppgifter för att få ytterligare upplysningar av dig.

Överförmyndarkansliet/-nämnden kan fatta beslut om byte först när den nya tillfrågade ställföreträdaren har åtagit sig uppdraget och huvudmannen samtyckt till förordnandet. I beslutet du får står det vilken dag ditt uppdrag avslutas och när den nya ställföreträdarens uppdrag tar vid.

E-tjänster och blanketter finner du under E-tjänster och blanketter – God man, förvaltare

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndarnamnden@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök:
Besök bokas enligt överenskommelse.

Fax:
0141-21 15 22

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej