I menyn ovan hittar du information om arvode, entledigande, flytt av bohag, köp eller försäljning av bostadsrätt eller fastighet, redovisning, samtycke och tillstånd samt utbildning och mentorskap. Nedan finner du information om Godman- och förvaltarföreningen samt en länk till föreningens hemsida.

God man- och förvaltarföreningen

I Motala finns en God man- och förvaltarförening. Föreningen bildades 1993 och är en politiskt och religiöst obunden intresseförening för gode män och förvaltare. Föreningen vill underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag genom att ge råd och service i olika frågor som uppstår och förmedla kontakter. Målsättningen är att skapa samarbete, trygghet och gemenskap. Föreningen arrangerar föredrag och diskussioner för erfarenhetsutbyte. Exempelvis hålls informationsträffar med representanter från myndigheter och andra institutioner för att medverka till kompetensutveckling för medlemmarna.

 

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndaren@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besökstid:
Besök bokas enligt överenskommelse. Mjölby kommun har mottagning på plats tisdagar 14:30-16:30 med undantag vid semesterperioden och särskilda händelser.

Fax:
0141-21 15 22

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej