En man och en kvinna som sitter och samtalar.

I menyn ovan hittar du information om arvode, avsägelse, köp eller försäljning av bostadsrätt eller fastighet, flytt, redovisning, samtycke och tillstånd samt utbildning och mentorskap.

Nedan finner du information om vad som du som ställföreträdare ska göra i början av ditt uppdrag. Här finner du även en länk till Godman- och förvaltarföreningens hemsida.

Att vara god man eller förvaltare

När du har blivit förordnad som ställföreträdare för din huvudman ska du ta hand om dennes juridiska och ekonomiska rättigheter. Om det är ditt första uppdrag har du möjlighet att få en mentor, kontakta överförmyndarkansliet om du vill ha en mentor.

I menyerna nedan finner du information som gör att du på ett lättare sätt ska komma in i ditt uppdrag,

I början av ditt uppdrag så är det några åtgärder som du behöver göra omgående:

  • Läs handboken; God man och förvaltare och gör webbutbildningen som finns i den.
  • Träffa din huvudman och ta kontakt med dennes anhöriga/vänner samt informera myndigheter.
  • Undersök din huvudmans rätt till olika typer av bistånd eller bidrag.
  • Ta reda på vilka tillgångar och skulder din huvudman har och lämna en förteckning över dessa till överförmyndarkansliet.
  • För kassabok.

Läs handboken som du fick av överförmyndarkansliet när du intervjuades inför ditt uppdrag. Gör också webbutbildningen som finns kopplad till handboken för att kontrollera att du har förstått. Använd boken som ett uppslagsverk under hela ditt uppdrag. I bokens sjunde kapitel finns goda råd och tips på de olika steg du ska ta vid starten av uppdraget och en pedagogisk checklista i slutet.

Träffa din huvudman och ta kontakt med eventuella släktingar och andra närstående för att informera om att ditt uppdrag har startat. Det är fördelaktigt för dig att redan från början skapa god kontakt med din huvudmans närstående och de kan vara en ovärderlig källa till information.

Kontakta även myndigheter såsom Försäkringskassan, Skatteverket, socialförvaltningen, banker, hyresvärd med flera om ditt uppdrag. Du har vid ditt förordnande fått hemsänt ett registerutdrag för att du ska kunna legitimera dig som ställföreträdare när du kontaktar olika myndigheter eller företag. Beroende på huvudmannens hälsotillstånd och/ekonomiska situation kan denne vara berättigad till olika typer av bistånd eller bidrag. Du behöver därför göra en undersökning av vad din huvudman har rätt till.

 

I början av ditt uppdrag så är det grundläggande att du får kunskap om huvudmannens tillgångar och skulder. Vilken eller vilka banker din huvudman använder och vilka bankkonton som finns. Ofta kan du få informationen direkt av huvudmannen eller dennes anhöriga men det är inte ovanligt att du själv får göra efterforskningar.

Sammanblandning

Sammanblanda inte dina egna medel med din huvudmans.

Börja direkt med att föra kassabok över huvudmannens inkomster och utgifter. Håll god ordning och spara alla verifikationer (underlag). Det kommer att underlätta för dig när du ska göra din årsredovisning till överförmyndarnämnden. Du kan läsa i handboken God man och förvaltare, nionde kapitlet, om din redovisningsskyldighet.

För att få tillgång till räkningar och annan post är det viktigt att du och huvudmannen kommer överens om en rutin som passar er. Om huvudmannen inte klarar av att ta hand om sin egen post kan det vara nödvändigt att anmäla särskild postadress till Skatteverket. Posten kommer då att skickas direkt till dig. Övrig post, vykort eller veckotidningar, kommer även i fortsättningen att skickas till huvudmannens hemadress.

 

Din första redovisningsuppgift är att fylla i en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder. Samtliga tillgångar och skulder ska styrkas genom att du bilägger verifikationer (underlag) tillsammans med förteckningen. Du ska lämna den till överförmyndarkansliet senast två månader från förordnandedagen. Detta datum framgår av tingsrättens beslut eller av överförmyndarnämndens registerutdrag.

Om ditt uppdrag börjar vid ett byte av ställföreträdare ska dum inte lämna in någon förteckning. Din första redovisningshandling blir då årsräkningen (läs om detta i bokens nionde kapitel).

I Motala finns en God man- och förvaltarförening. Föreningen bildades 1993 och är en politiskt och religiöst obunden intresseförening för gode män och förvaltare. Föreningen vill underlätta för medlemmarna att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag genom att ge råd och service i olika frågor som uppstår och förmedla kontakter. Målsättningen är att skapa samarbete, trygghet och gemenskap. Föreningen arrangerar föredrag och diskussioner för erfarenhetsutbyte. Exempelvis hålls informationsträffar med representanter från myndigheter och andra institutioner för att medverka till kompetensutveckling för medlemmarna.

Kontakta verksamheten

Överförmyndarkansliet
Telefon: 0141-22 50 40
E-post: overformyndarnamnden@motala.se
Fax: 0141-21 15 22

Inringningstid
08:00-13:00 alla dagar (avvikelser kan förekomma).
Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök
Besök bokas enligt överenskommelse.

Postadress
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej