ryggarna på en familj som går i skogen.

Här finner du information om frågor som kan uppkomma när barn under 18 år har egna tillgångar. Barnets föräldrar som har den rättsliga vårdnaden, så kallade legala förmyndare ska sköta barnets tillgångar och företräda barnet i ekonomiska angelägenheter.

När ett barns tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp är förmyndare skyldiga att redovisa barnets tillgångar till överförmyndarnämnden. Före 1 mars varje år ska en redovisning av ekonomin från föregående år lämnas som visar hur barnets tillgångar har skötts.

Om det är nödvändigt kan överförmyndarnämnden besluta att förmyndarna ska redovisa hur barnets tillgångar har skötts även om de understiger åtta prisbasbelopp. Om tillgångarna inte skötts på ett korrekt sätt kan överförmyndarnämnden ingripa genom att exempelvis spärra barnets tillgångar.

Oavsett om barnens tillgångar överstiger eller understiger åtta prisbasbelopp är föräldrarna skyldiga att sköta barnets tillgångar på ett sätt som stämmer överens med barnets behov.

En förmyndare får inte:

  • Skänka bort barnets pengar. Det finns ett gåvoförbud.
  • Låna eller låna ut pengar.
  • Avstå arvet till förmån för någon annan om barnet får ärva.
  • Blanda ihop sin egen ekonomi med barnets.

Följande åtgärder kräver överförmyndarnämndens samtycke och tillstånd:

Om du ingår dessa typer av avtal utan samtycke blir de ogiltiga. Är du osäker på om du behöver ett samtycke rekommenderar vi att du kontaktar överförmyndarkansliet.

Kontakt

Adress:
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala

E-post:
overformyndarnamnden@motala.se

Telefon:
0141-22 50 40

Inringningstid till överförmyndarkansliet:
08:00-13:00 alla dagar med undantag för klämdagar och vid midsommar, jul och nyår. Återuppringning sker under olika tider på dagen.

Besök:
Besök bokas enligt överenskommelse.

Fax:
0141-21 15 22

  • Hjälpte informationen på den här sidan dig?
  • Ja   Nej